Forvirringen rår rundt piggdekkgebyret. Vegdirektoratet har nektet Bergen kommune å avvikle piggdekkgebyret, slik bystyret vedtok i desember i fjor. I dag skal gruppelederne i Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet møtes for å avgjøre om vedtaket skal ankes. Det har kommunen fått vite ikke har noen hensikt.

— Udemokratisk

— Dette er en udemokratisk overprøving gjort av byråkratiet. Vi har foreslått en rekke tiltak som vi tror vil ha samme effekt som en piggdekkgebyr, men uansett hvordan vi argumenterer, så har Vegdirektoratet bestemt seg, sa Liv Røssland til BT i forrige uke.

Hun vil at vedtaket skal ankes uansett.

Byrådsleder Monica Mæland uttrykte stor forståelse for Røsslands frustrasjon.

— Jeg er enig med Frp i det prinsipielle. Dette er innført av bystyret som en frivillig ordning. Men når vi selv ønsker å oppheve ordningen, er den ikke lenger frivillig. Det synes jeg er et problem i forhold til det lokale selvstyret.

Men byråd for miljø og byutvikling synes åpenbart ikke at det er noe problem at Vegdirektoratet nekter kommunen å avvikle gebyret.

En forutsetning

I handlingsplanen for lokal luftforurensning, som skulle ha vært lagt frem for komité for miljø og byutvikling i oktober, bygger hun på at piggdekkgebyret ikke avvikles.

— Forutsetningen i handlingsplanen er at det er piggdekkgebyr i Bergen, sier Iversen.

I slutten av måneden trer Frp inn i byrådet. Miljøbyråden tror ikke det får konsekvenser for innholdet i planen.

— Sakene er ferdige fra min hånd og de blir ikke endret før byrådet behandler dem.

— Hvordan kan du garantere for det når det er et nytt byråd som skal behandle sakene?

— Jeg har skrevet saken og står godt inne for det jeg har tenkt å levere. Det blir ikke mindre miljø i disse sakene om et nytt byråd legger dem frem, lover Iversen.

DEKKBERG: Tusenvis av bergensere kvittet seg med piggdekkene da avgiften ble innført forrige vinter.
Eirik Brekke