Byrådet har sagt at det ikke anser merknaden som et vedtak, men en rapport fra bystyrets kontor slår fast at det er det.

I komitémøtet mandag var det fortsatt forvirring om hva som i så fall var vedtatt, og hvordan det kan settes ut i livet.

Etter en noe høytsvevende debatt ble det påpekt at det uansett har gått langt over tidsfristen byrådet fikk for å åpne garasjen. Ap, som i sin tid fremmet merknaden om Klostergarasjen, ønsket selv å la Fylkesmannen avgjøre saken, men fikk ikke flertall.