I dag behandler komite for miljø og byutvikling en klage på å etablere midlertidig barnehage på Kniksens plass i tilknytning til Brann stadion. Nymark velforening og 28 øvrige naboer står bak klagen, men vet ikke lenger helt hva de klager på.

— Horribelt

Da byrådet behandlet klagesaken 1. november, ble klagen forslått avslått. Her skriver byrådet i sin innstilling: «Ulempene ved bruksendringen reduseres ved at dispensasjonen kun er midlertidig.»

Det skulle bare gå tre uker fra byrådet avviste klagesaken til tilleggsinnstillingen til budsjett 2012 ble avgitt. I denne skal byrådet vise handlekraft for å skaffe flere barnehageplasser. Det heter om den midlertidige barnehagen ved Brann stadion: «I tillegg foreslås det at en setter i gang en reguleringsprosess med tanke på at barnehagen kan bli permanent.»

I Nymark velforening er de oppbrakt over sakens nye vending.

— Jeg synes det er ganske horribelt. Her holdes vi for narr, sier leder i velforeningen, Kjetil Helle.

Han mener byrådet ikke kan avvise en klagesak under henvisning til at barnehagen er midlertidig, når realitetene er at barnehagen skal bli permanent.

- Med et pennestrøk

— Jeg vet det tar litt tid å omregulere, men for oss synes det som om byrådet med et pennestrøk omgjør barnehagen til permanent, og det opprører meg. Det minste de kunne ha klart, var å gjøre oss oppmerksomme på dette, slik at vi slapp å høre om det fra BT.

Nymark Velforening har fryktet for at barnehagen skulle bli permanent, og mener en barnehage i tilknytning til Brann stadion er uheldig av flere grunner.

  • Konsekvensen er ekstra mye trafikk i et allerede sterkt trafikkert boligområde med trange og uoversiktlige gater.
  • Nærområdets barn blir nok en gang fratatt leke- og friområder p.g.a. etablering av enda en barnehage i nærområdet.
  • Kniksens plass er områdets eneste bilfrie vrimleplass, og benyttes flittig av barna i nærområdet til sykling, rulleskøyter og skateboarding.
  • En inngjerding av torget, og utplassering av lekeapparater vil medføre at Kniksens plass mister sin form og funksjon som et offentlig torg.
  • Erstatningslekeplassen i St. Clemensvei ligger for langt unna.

Behandler klagen

Klagesaken kommer opp for komite for miljø og byutvikling torsdag. Det gjenstår å se hva komiteen kommer til å gjøre med klagesaken. Komiteleder Dag Skansen (H) var ikke oppmerksom på at byrådet hadde foreslått å gjøre barnehagen permanent. Men etter å ha undersøkt saken sier han:

— Vi forholder oss til klagesaken i dag og behandler denne på ordinær måte.

- Hva synes du om at barnehagen på tre uker går fra å være midlertidig til å bli permanent?

— Saken viser at den ene hånden i kommunen ikke helt vet hva den andre gjør. Når det er sagt, så vil velforeningen ha mulighet til å påvirke reguleringsplanen når denne kommer opp, og dermed sørge for at denne i størst mulig grad tar hensyn til velforeningens ønsker, sier Dag Skansen.

Hva synes du om saken? Si din mening i kommentarfeltet!