Som om ikke de tekniske problemene med den nye fergen var nok, er det kommet andre kompliserende forhold inn i bildet. Her er hele historien: Like før jul i fjor skrev Bergens Tidende at den spesialbygde, storfergen MF «Fedjefjord» trolig har satt uoffisiell norgesrekord i viderverdigheter før den er etablert i sambandet mellom Fedje og Sævrøy.

Undersjøisk fjell

Forsinkelser i leveringen og tekniske problemer har gjort at fergen ikke er kommet i ordinær drift. Nesten et år forsinket ble fergen satt i drift i påsken i fjor.

Først da innså man at innløpet til fergehavnen på Fedje var for trang for den store fergen. I dårlig vær med grov sjø — som det ofte kan være i vinterhalvåret - vil det bli vanskelig å manøvrere den store fergen i det trange innløpet til Fedje. Derfor må man sprenge vekk en undersjøisk fjellnabb for å gi fergen mer plass. Etter mye om og men ble det klart at Kystverket skulle få utført sprengningsarbeidet, som Fedje kommune hadde forskuttert penger til. Sprengningen skulle startet i november i fjor, men er ennå ikke påbegynt.

Ferge inn og ferge ut ....

MF «Fedjefjord» måtte nå på service og HSD leide MF «Kvitsøy» fra Rogaland til å avløse den nye fergen. Meningen var at MF «Kvitsøy» skulle gå i sambandet til sprengningen i innseilingen til Fedje var avsluttet. Den nye fergen skulle ligge fortøyd til kai i vintermånedene. Men MF «Kvitsøy» måtte på service nylig. Fordi det var godt vær, ble MF «Fedjefjord» likevel satt inn i drift som vikar for vikarfergen. Så kom MF «Kvitsøy» tilbake fra verksted, og gikk inn i trafikk. Da ble den nye storfergen fortøyd på Steinestø kai.

Så oppsto det nye komplikasjoner. Denne gangen var det sprengningsarbeidet som møtte hindringer. Syk fisk

Avdelingssjef Arnold Jacobsen ved Kystverkets 2. distrikt forteller til Bergens Tidende:

— I merdene til oppdrettsfirmaet Seanor Salmon går det laks for 10 - 15 millioner kroner.

Selskapet har merder på to steder bak øyene Lepsøy og Skarvøy. De ligger på baksiden av øyene sett fra Fedje, en knapp kilometer fra innseilingen til fergekaien. Fisken i merdene har vært syk, er blitt medisinert og erklært frisk.

Men den har svekket motstandskraft. Merdene kan ikke flyttes fordi det kan påføre fisken altfor store belastninger. Ingen vet om fiskene tåler sjokkbølger av fjellsprengningen, selv om vi tar våre forholdsregler for at det ikke skal oppstå sjokkbølger som rekker frem til de to oppdrettsanleggene. Vi kan ikke gi garantier for at laksen ikke blir skadet. Vi kan ende med et betydelig erstatningsansvar, sier Jacobsen.

— Kystdirektoratet skal ta en avgjørelse senere i denne uken. Enten sprenger vi og håper det går bra. Eller så utsetter vi arbeidet et år til oppdrettsfisken skal slaktes, sier Jakobsen. Som legger til at Kystdirektoratet ikke kritiserer eieren av oppdrettsanlegget. -– Det er helt legitimt at han prøver å ivareta sine interesser på best mulig måte, sier Jacobsen.

Nå trøbler propellene

Men problemene for fergesambandet er ikke over med dette. MF «Kvitsøy» måtte igjen på rutinemessig verkstedskontroll. Fordi det vær stille og fint vær, ble det besluttet at MF «Fedjefjord» igjen skulle settes inn i trafikk. Men så oppsto det på ny tekniske problemer med MF «Fedjefjord»

Denne gang var det propellene som slo seg vrange. Teknisk sjef Lars Juvik i HSD forteller til Bergens Tidende:

— Periodisk og uten forvarsel begynner propellene å gå helt ukontrollerbart. Dette er propeller som brukes både til å gi fergen styring og fremdrift. Propellene dreier 360 grader og man mister kontroll over fartøyet. Leverandøren av propellene kommer opp fra Tyskland i dag. De vil forsøke å finne og rette feilen, sier Juvik.

— Av sikkerhetsmessige hensyn, vil vi ikke sende passasjerer med MF «Fedjefjord», sier Juvik. - Vi sender passasjerene med skyssbåten «Maritime Express» og bilene med MF «Fedjefjord».

Skyssbåten seiler med samme frekvens som fergeruten, mens MF «Fedjefjord» i går gikk to rundturer med biler. Dette vil fortsette til MF «Kvitsøy» kommer inn i rute igjen, trolig torsdag, sier Juvik.

TRASIG: Astrid Koppen blir hjulpet fra bilfergen og over i skyssbåten ved kaien på Sævrøy.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE