I et halvfullt Auditorum Maximum fikk inviterte gjester, ansatte og et fåtall oppmøtte studenter høre festtaler om hvordan NHHs bygningsmasse nå er samlet under ett tak.

— Det er hensiktsmessig, og slett ikke uten betydning i en by som Bergen, påpekte rektor Frøystein Gjesdal i sin tale.

— Denne talen er forøvrig mitt eneste bidrag til byggeprosessen, la Gjesdal til.

Han tiltrådte rektorstillingen 1. august i år, og kunne sole seg i glansen av det topp moderne nybygget på den offisielle åpningsdagen.

NHH tok snarveien

Mens Høyskolen i Bergen(HiB) måtte vente i årelang stortingskø for å få bevilget penger til sitt nybygg på Kronstad, har NHH sluppet unna gjennom kurantbygg-ordningen.

— Kurantbygg kan bygges på mindre prosjekter. Når brukeren har midler til drift og penger til husleie, kan Statsbygg opp til et visst nivå se på hva man kan bygge for leietaker og leie ut, sier Lars Hoberg, avdelingsdirektør i byggherreavdelingen i Statsbygg.

NHH har inntil i år leid lokaler i det gamle ullspinneriet Merino i Breiviken, og brukt det til undervisningsformål. Der løp leiekontrakten ut i sommer. En større studentmasse krevde også større plass. I 2004 begynte prosjekteringen til nybygget. For en årsleie på 30 millioner kroner, kunne Statsbygg bygge nye lokaler for 410 millioner kroner til NHH.

Situasjonen er annerledes for HiB, forklarer Hoberg.

— HiB-prosjektet har en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner, og er et ordinært prosjekt med øremerket stortingsbevilgning, sier han.

20 års venting

Siden 1994 har HiB ventet på nye lokaler.

— Det var det året seks høyskoler i Bergen ble slått sammen til en. Det vil ha tatt akkurat 20 år når vi flytter inn til våren, sier rektor ved HiB, Ole-Gunnar Søgnen.

Søgnen er likevel ikke misfornøyd med at NHH har fått komme før i byggekøen.

— Vi er veldig glade for alle nye høyskolebygg i Bergen. Alle som driver med høyere utdanning fortjener det, så det kan vi ikke være misunnelige. Nå får vi jo vårt eget nybygg ganske snart, sier Søgnen.

HiB-nybygget er nesten fire ganger så stort som nybygget på NHH.

— Bygget til HiB er større enn det meste annet som er bygget for utdanningsinstitusjoner, det er på over 50.000 kvadratmeter. Det har også vært en del politiske prosesser som har gjort at det har tatt tid å få bygget nybygget vårt. Blant annet skulle det jo også velges tomt, sier Søgnen.

- Dansegulv for humankapitalen

Eier av bygget, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, overleverte husnøkkelen til Gjesdal under åpningen i går.

— Nybygget blir et dansegulv for humankapitalen som er her på skolen. De som ikke plystret på vei til jobb og studier allerede, kommer i alle fall til å gjøre det nå, slo kunnskapsministeren fast.

Hun kjenner godt til både NHH, nåværende og tidligere studenter gjennom sin tid som finansminister og kunnskapsminister.

— Det var en opphopning av tidligere NHH-studenter rundt meg da jeg var finansminister, sier Halvorsen.

Blant de inviterte til åpningen var også BI-rektor og tidligere NHH-professor Tom Colbjørnsen.

— Det er et flott bygg, som vil løfte NHH ytterligere. Vi har jo nettopp åpnet et nytt bygg i Bergen, du har fått med deg det? Vi mishandlet jo studentene våre med det gamle bygget, og har erfart hvor viktig det er med gode bygg, sier Colbjørnsen.

AUDITORIUM.HALVFULT: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen(SV) møtte et auditorium fylt med inviterte gjester og et fåtall studenter da hun skulle åpne nybygget på NHH. De var travelt opptatt med å ta det nye bygget i bruk. Ni år etter at prosjekteringen startet, er all aktivitet på NHH samlet under ett og samme tak.
Tor Høvik