Stiftelsen Bergensklinikkene forbereder seg allerede på å få flere oppdrag som følge av at H og Frp har overtatt for de rødgrønne.

— At det allerede de første 100 dagene skal skjeutvidet kjøp av private/ideelle rusbehandlingsplasser, samt utvidet rett til fritt behandlingsvalg for ruspasienter, vilkutte ventetiden til rusbehandling og sikre ruspasientenes rettigheter på langt annen måte enn i dag, sier Erling Pedersen.

Flere plasser

Han er administrerende direktør ved stiftelsen, og mener de vil få større sjanse til å arbeide med ruspolitiske og rusfaglige utfordringer. Hans påstand er at private og ideelle rusklinikker er blitt sulteforet på arbeid under den nåværende regjeringen.

— Vi har allerede startet arbeidet med å møte de nye mulighetene for å bidra inn i den nye regjeringens positive satsing på rusfeltet og bruk av de private/ideelle rusinstitusjoene i tråd med det som vedtakene i Rusreformen fra 2004.

Mer samarbeid

Pedersen er også positiv til at den nye regjeringen vil ha flere mottakssentre for rusavhengige i storbyene. Dette er et tiltak som byrådet i Bergen er i ferd med å rulle opp. Han kaller dette for "et etterlengtet håndslag" til storbyer som Bergen og Oslo som har spesielle utfordringer med rusmisbruk og åpne russcener.

— Den statlige deltakelsen har lenge har vært et savn i de planene som til nå har vært lansert om dette arbeidet, sier Pedersen.