— Det er en forventning både hos oss og i resten av befolkningen, sier Eivind Sverdrup.

Han er utreder i Gjensidige, og arbeider blant annet med svindelsaker.

-Er gjerningsmannen godt maskert, hjelper det ikke med overvåkingsbilder. Men om personen enkelt kan bli identifisert og politiet ikke gjør noe, er det beklagelig. Men politiet har også knappere ressurser enn tidligere, og kutter i stillinger og drift, sier Sverdrup, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Han mener kameraovervåking uansett virker forebyggende.

-Den kriminelle forstår at det er større sjanse for å bli gjenkjent. Det hadde vært verdifullt for oss om politiet hadde statistikk på hvor god effekt slik overvåking har på oppklaringsprosenten, sier Sverdrup.