INGEBJØRG JENSEN

Hatlem regner med at mange av dem som har fått avslag da vil få krigspensjon.

Minneforeningen har kjørt hardt på at ikke bare barna på Holen skole og de som befant seg i hus som ble bombet, men alle som fikk seinskader som følge av bombingen, har krav på krigspensjon:

– Jeg regner det som en selvfølge at slike tilfeller som avdøde Robert Pedersen også blir tatt med. Han mistet mor og søster, men var på Nygård skole, som ikke ble truffet. Bomben falt mellom skolen og huset vårt, sier Hatlem, som i motsetning til Robert, ikke fikk mén av bombingen. Hun har derfor ikke søkt krigspensjon.

– Robert var et direkte offer for bombingen. Utvalget skriver jo at «alle som oppholdt seg på Holen skole eller i andre områder som ble bombet, var i livsfare, og dermed utsatt for en potensielt traumatiserende hendelse». Her er det snakk om maks 100 mennesker, og da må vi finne en løsning som gjelder alle som har fått mén av det.

Hatlem har inntrykk av at utvalget har gjort et grundig arbeid med forskningslitteraturen, men i rapporten finner hun ingen spor av informasjonen Minneforeningen fôret utvalget med, både skriftlig og muntlig.