• Vi kan ikke trykke våre egne penger i denne byen. Jeg undres over at opposisjonen i bystyret kan love så mye, sa Thor Brekkeflat da Bergens-politikere i kveld diskuterte kommunens sosialhjelpssatser.

Ap-politikeren og gatepresten som til daglig omgås mange av de svakest stilte i Bergen, måtte svare for byrådets politikk overfor sosialhjelpsmottakere under et møte i rådhuskantinen i går kveld. Og Brekkeflat var den i panelet som hadde færrest løfter å gi forsamlingen. Men han innrømmet at dagens satser ikke er til å leve med.

For fløypartiene SV, RV og Frp var valglovnadene konkrete. I tur og orden erklærte Oddny Miljeteig, Torstein Dahle og Liv Røssland at de vil ha satsene opp på 80 prosent av minstepensjonen.

Partienes representanter var enstemmige på ett punkt. Det kommer ikke på tale å innføre fratrekk i sosialstøtten for mottatt barnetrygd eller kontantstøtte. Denne ordningen praktiseres i mange kommuner.

Høyres stol i politikerpanelet sto tom på grunn av intern misforståelse, så tilhørerne fikk ikke vite om Fremskrittspartiets sannsynlige byrådspartner vil støtte en oppjustering av satsene.

— Dette handler om menneskers verdighet. Det er ikke god butikk å gå på sosialkontoret, slik noen fremstiller det som, sa Frps førstekandidat Liv Røssland. Hun er også provosert over at kommunen har presentert regnestykke som viser at bykassen kan spare 40 millioner kroner på å senke satsene til samme nivå som i Trondheim.

— Det er ikke de fattige i Bergen som skal betale regningen for den dårlige kommuneøkonomien, sa Røssland.

RVs Torstein Dahle mente høyere strømregninger kommer til å dytte enda flere mennesker ned i fattigdom.

Lisbeth Iversen, Kristelig Folkeparti, ville i likhet med Brekkeflat ikke tallfeste hvor langt partiet vil strekke seg, utover å si at sosialhjelpssatsene må ligge på et «akseptabelt nivå». Men Iversen opplyste at hun personlig har erfaring med fattigdomsproblemet.

— Jeg har selv opplevde at familien har mistet alt. Vi var helt i bånn, fortalte hun, og la til at KrF går inn for reduserte kommunale avgifter for alle enslige.

Fattigdomsforsker Ivar Brevik la ikke fingrene imellom når det gjaldt enkelte partiers løfter om skattelettelser:

— Et samfunn som løfter de som har mest fra før, foran de som er nederst, kan etter mine begreper ikke kalles sivilisert, sa han.