• Jeg ble svært forundret da jeg for en uke siden leste i BT at sykehjemskøene var blitt kuttet ned til det halve. Jeg kjente rett og slett ikke tallene igjen, sier Steinar Fosse.

Fosse har vært allmennpraktiker i snart 30 år og kjenner forholdene innen eldreomsorgen i Bergen meget godt.

Triksing

Som medlem av inntaksnemnden i Fana bydel behandler Steinar Fosse alle søknader om sykehjemsplass i bydelen.

— Jeg forsto ikke hvordan det plutselig bare kunne være 20 personer på venteliste i bydelen. Før ferien var ventelistene bekymringsverdig lange, forteller han.

Fosse vet ikke hvordan tallene er kommet frem. Men han peker på at køen for fast plass skjules ved at mange blir tildelt korttidsplass mens de venter. Han synes dette er triksing. Han beklager også at fylkeslegen har fattet vedtak om fast plass før pasienten kan tildeles plass.

— Det betyr at vi må avslå alle inntak så lenge det er fullt på sykehjemmene - uansett hvor syke pasientene er.

Fosse forteller at han senest denne uken måtte gi avslag til to meget syke pasienter.

— Jeg vet at de vil gå gjennom store lidelser fordi de ikke får sykehjemsplass, sier Fosse.

- Et svik

Ansatte i pleie- og omsorgssektoren i Bergen, opposisjonen og de eldres organisasjoner er alle opprørt og sjokkert over byrådets eldrepolitikk.

Det er først og fremst byrådets håndtering av vedtaket om å opprettholde de 34 sykehjemsplassene ved Bergen Røde Kors sykehjem og innføringen av det nye rapporteringssystemet om sykehjemskøene som er årsak til frustrasjonen og harmen.

Helga Sellevold i «Kamp for de eldre» er opprørt og fortvilet.

— Dette er bare en latterlig manipulering med tall, sier hun om byrådets nye måte å summere opp ventelister på.

Sellevold understreker at alle partiene i bystyret har lovet «Kamp for de eldre» å opprettholde de 34 plassene ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

— Bryter de løftene, er det et svik.

Nestleder i Bergen eldreråd, Inger Johanne Knudsen, reagerer også sterkt på at byrådet ikke holder eldrerådet informert:

— Byrådet og bystyret har gang på gang neglisjert eldrerådet. Vi ble ikke presentert for de nye ventelistene før de ble kjent for media. Og vi har også vært helt ukjent med at byrådet ennå ikke har klart å sikre de utsatte plassene ved Bergen Røde Kors Sykehjem.