JOHN LINDEBOTTEN

I et forsøk på å rette opp begge deler, ber byråd Lisbeth Iversen om å få møte samferdselsminister Torild Skogsholm så snart som mulig etter nyttår. Der ønsker hun å drøfte Vegdirektoratets foreløpig siste angrep på bybanen, som kom i form at et brev til departementet like før jul.

I brevet til statsråden uttrykker Lisbeth Iversen stor forundring over at Bergen kommune ikke ble orientert om hva Vegdirektoratet drev med. Vegdirektør Olav Søfteland er leder for kontaktutvalget, som er Bergensprogrammets høyeste organ. Da ville det være naturlig, ifølge Lisbeth Iversen, at Bergen kommune i det minste ble informert om at veidirektøren var i ferd med å fyre av enda en bredside mot bybanen, som ved siden av ringveg vest er det største enkeltprosjektet i Bergensprogrammet.

I stedet må Bergen kommune beklage at informasjonen om dette nådde frem via omveier.

Det er Terramar AS' granskning av beregningen for driftskostnadene som blir skarpest kritisert fra vegdirektørens side. En god del av kritikken går på reisetid og tidsbruk ved endestasjonene. Der mener prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal, at Vegdirektoratet rett og slett ikke har satt seg inn i hvordan dette fungerer. Direktoratet mener at 4 minutter fra en bybane kommer inn til den starter på tilbaketuren, er altfor lite. Bybanekontoret mener tvert om at 4 minutter er romslig, og at det ofte vil være nok med ett minutt. Tross alt tar det bare 15-20 sekunder fra en vognfører har stoppet vognen til han har nådd frem til motsatt ende og er klar til ny start.

I brevet til statsråden hevder også Lisbeth Iversen at det må være mulig å feste lit til anslagsseminaret som ble holdt i sommer for å beregne driftskostnadene for bybanen. På seminaret deltok «Nordens fremste driftskompetanse på sporvei», med representanter for baneselskapet i Norrköping, Göteborg, Stockholm, Oslo og Trondheim.

Lisbeth Iversen lover at statsråd Torild Skogsholm om få dager vil få tilsendt et mer utførlig notat der Vegdirektoratets innvendinger mot bybanen blir grundig imøtegått.