På vegne av eierne, Forum Kino Eiendom AS, bekrefter Tom Nordnes overfor BT at det ikke er problemer å utvide scenen og øke antall sitteplasser i salen fra dagens 775 til rundt 1200, uten å komme i konflikt med fredningsvedtaket for bygningen.

— Da Forum ble åpnet i 1946 var det faktisk 1175 sitteplasser. Men fordi kinolerretet ble benyttet i forkant av scenen, ble det besluttet å fjerne de 12 første stolradene. De kan uten problemer komme tilbake, sier Nordnes.

Han forteller også at dagens scene er åtte meter dyp og 20 meter bred. - Men er det behov for større sceneløsninger er det ukomplisert med midlertidige modulløsninger. Vi jobber derfor optimistisk videre med planene om å gjøre Forum Kino om til et flerbrukshus for kultur, sier Tom Nordnes.

Byens storstue

Forum Kino kan dermed bli på størrelse med dagens storstue for byens kulturliv, Grieghallen. Der er det plass til 1500 tilskuere. - Men de på de bakerste stolene kunne like gjerne sett på tv. Forum er langt mer intim, trass så mange sitteplasser, sier Nordnes.

— Betyr dette at dere nå nærmer dere en løsning for hvordan Forum Kino skal bli fremtiden?

— Vi jobber med forskjellige løsninger for kulturformål, i tett dialog med antikvariske myndigheter. Fordi bygningen er fredet må vi gå forsiktig frem. Men Byantikvaren har absolutt vist smidighet og er positiv til at bygningen skal brukes. Derfor er det håp om et «nytt», stort kulturhus i Bergen, kanskje i løpet av ett års tid, sier Nordnes.

Bergen Kino sa nei

Det var i fjor vår Bergen kommune solgte bygningen etter at Bergen Kino ikke ville vise film der mer. Byens kulturliv var raskt ute med å si at scenen trolig var for liten og akustikken for dårlig til at huset kunne brukes til andre kulturformål enn film. De nye eierne har imidlertid sakte, men sikkert, funnet løsninger på det ene problemet etter det andre.

— Men en del problemer kan ikke løses uten et samspill med Byantikvaren. Blant annet er det for få toaletter og liten garderobemulighet i bygget. Skal et nytt kulturbygg ha serveringsmuligheter, må blant annet disse forholdene løses. Det kan skje ved små ombygginger, eller ved et tilbygg, sier Nordnes.

— Det er i slike sammenhenger det er viktig med en konstruktiv dialog med antikvariske myndigheter, samt byggesaksavdelingen i kommunen. Vi har imidlertid tro på dette prosjektet. Vår intensjon er å satse på kultur, sier han.

Etter det BT forstår har også de nye eierne arbeidet med parkeringsløsninger i Solheimsviken, og vært i dialog med folk som kan drive et nytt storteater i Bergen. Mye kan derfor tyde på at byen kan få det musikalteateret mange drømte om i gamle Turnhallen.

Jan M. Lillebø (arkiv)