Opheim døde som følge av for dårlig medisinsk oppfølging etter et opphold på Florida sykehjem.

Datteren Anne Grete Hammersland forteller til TV 2 onsdag kveld at hun er sjokkert over behandlingen.

Hun ga klar beskjed om at faren hadde diabetes.

— Fredagen ringer han hjem til meg. Han var veldig lei seg og veldig hysterisk. Han sa jeg måtte komme og hente han, sier hun i TV-intervjuet.

Ett døgn etter fant nattevakten ham i koma.

— Natt til søndag ringer de fra Florida og sier de ikke fikk liv i min far, og at de hadde sendt ham på Haukeland, sier Hammersland.

«Ubegripelig»

Det var BA som først omtalte dødsfallet i onsdagsavisen.

Sigurd Opheim hadde diabetes og fikk medisiner mot dette. Dette skal ha blitt opplyst ved innleggelse, og ansvarlig lege skal også ha notert dette i hans journal. Der sto resultatene av blodprøver og hvilke medisiner pasienten brukte.

Pårørende har etter hva BT forstår minst to ganger gitt beskjed til de ansatte ved Florida om at pasienten led av sukkersyke. De ba personalet om å sørge for at blodsukkeret ble målt.

— Det har vært informasjon i journal, og de pårørende har gitt beskjed. Likevel har ikke informasjonen kommet frem. Det er helt ubegripelig, sier sykehjemslege Kjellaug Enoksen ved Florida sykehjem.

For sent

— Pasienten hadde diabetes, noe som var kjent for sykehjemmet, men de ansatte misoppfattet symptomene og oppfattet ikke alvoret i situasjonen, sier kommunaldirektør Finn Strand.

Pasienten hadde over flere dager blitt tiltakende urolig, noe som kan skje med pasienter som har lavt blodsukker. Det var for sent å gjøre noe da en sykepleier slo alarm. Pasienten døde på Haukeland Universitetssykehus.

— Dette er et sykehjem der de ansatte normalt skal kjenne til slike forhold, og det skal reageres når pasienter blir dårligere, sier Strand.

Etter det BT får opplyst skal pasienten i utgangspunktet ha vært i en skrøpelig forfatning og ikke fullt ut i stand til å gjøre rede for seg.

- Var det kjent for personale at pasienten hadde diabetes?

— Ja, dette var kjent og registrert, sier Strand.

- Hvilken betydning har det at sykehjemmet har mange tunge pasienter og at ansatte har mye å gjøre?

— At man én dag har mye å gjøre og derfor overser symptomer er forståelig. Men når dette skjer over flere dager, skal det fanges opp.

Alvorlig sak

Etter hva BT forstår, skal ett av problemene ha vært at pleierne på avdelingene ikke har kjent igjen navnet på diabetesmedisinen. Det kan ha ført til at pasienten fikk feil doser av feil medisin, da blodsukkeret sank.

— Gir du medisin som senker blodsukkeret til en person som allerede har lavt blodsukker, kan det gå galt, sier seksjonsoverlege og geriater Paal Naalsund ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Han understreker at han uttaler seg generelt om eldre og diabetes, og ikke har kjennskap til hva som skjedde med den aktuelle pasienten.

Fylkeslege Helga Arianson sier at Helsetilsynet ser alvorlig på saken, både pasientdødsfallet og saken der sykehjemsleger har varslet om det de mener er uforsvarlig drift.

— Vi tar dette veldig på alvor, og ser disse to sakene i sammenheng. Vi er i ferd med å innhente mer informasjon fra sykehjemmet, så det er for tidlig å konkludere, sier Arianson.

Vet du noe om saken? Kontakt oss på e-post eller send MMS/SMS til 2211