• Vi gjør alt som står i vår makt for å hindre at gutten vår gjør ulovligheter. Men han lider av hyperaktivitet, og vi får ingen hjelp, sier et fortvilet foreldrepar.

Foreldrene reagerer på gårsdagens oppslag i Bergens Tidende der stasjonssjef Tone Midttun ved Fyllingsdalen politistasjon ber foreldre ta mer ansvar etter at volden brer om seg i bydelen.

Sønnen har diagnosen ADHD, eller hyperaktivitet. Han har en ekstrem variant av sykdommen, og er kriminelt belastet.

— Folk skal vite at det er mange foreldre som sliter. De gjør det de kan, uten at det nytter. Da er det ikke kjekt å få en slags refs fra politiet, sier faren.

Foreldrene er ressurssterke. De har gode jobber. De forteller om problemer som avler problemer. Sykdommen fører med seg en uro som gjør at konsentrasjonen forsvinner. Det gir problemer på skolen, som igjen gir problemer i arbeidslivet.

— Vi har brukt alt vi tjener og mer til for å hjelpe gutten vår, sier de.

Har betalt hundretusener

Det har vært tyverier, det har vært hærverk. Hver gang har foreldrene stilt opp med penger for å hindre fengsel. Det er snakk om summer på flere hundre tusen kroner. Det er ikke langt mellom å kjempe og å gi opp.

— De blir kriminelle hvis de ikke får oppfølging fra det offentlig, mener den fortvilte faren.

Foreldrene mener barnet deres har et handikap. Men siden det ikke vises fysisk, finnes det ikke et støtteapparat.

— Disse menneskene er ofte intelligente folk som kan bli en ressurs for samfunnet hvis de får hjelp. Men det får de ikke, mener de.

Både foreldrene til den omtalte gutten og et annet foreldrepar BT har snakket med, mener medisinering på et tidlig stadium i utviklingen, er veien å gå for ADHD-syke. Men psykiatere og psykologer strides om hva som er det rette.

- Må få medisin

— Det nytter i alle fall ikke å snakke dem til rette, slik mange psykologer vil. For vår sønn er medisin det eneste som har hjulpet, sier foreldrene.

— Medisin er krykkene til disse menneskene. Slik det er i dag, er det en kamp å få ADHD-syke barn til utredning her på Vestlandet. Det er mye letter på Østlandet. Vi kjempet, men fikk beskjed om at det var oss det var noe i veien med, sier faren.

Kampen endte med at de til slutt følte seg tvunget til å engasjerte advokat Hege Mørk for å tale deres sak i systemet.

— Barnevernet viser ikke den samme viljen til å følge opp problembarn i ressurssterke familier. Det virker som om de mener foreldrene bør kunne ordne opp selv, sier Mørk.

— Men det er viktig ikke å glemme at slike barn ofte kommer fra de beste hjem, mener Mørk.

Nylig ble det kjent at 30 prosent av dem som sitter i norske fengsler, har ADHD.

MÅ KLARE SEG SELV: - Når ressurssterke foreldre kommer til sosialvern og barnevern, forventes det at de skal klare deg selv, mener advokat Hege Mørk.<p/>FOTO: GIDSKE STARK