— Stakkars far. Han vil trolig aldri kunne gå igjen, sier May Eiken.

Faren ligger i sykehussengen på Ortopedisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

May Eiken er fortvilet over at det måtte skje en ulykke før faren fikk sykehjemsplass

Jack Coetzee ble innlagt på sykehuset med brist i ryggen og brudd i ankelen fredag før jul. Innleggelsen skjedde etter han ble funnet frossen og forkommen i nærheten av leiligheten sin på Straume bo- og servicesenter.

- Måtte skje en ulykke

— Det måtte en ulykke til før ledelsen i omsorgstjenesten i Fjell kommune endelig forsto at far ikke lenger kan ta vare på seg selv, sier Eiken.

I tillegg til å være aldersdement, lider Coetzee også av Parkinsons sykdom. I løpet av det siste året har han vært innlagt på sykehuset fem ganger. Familien mener alle innleggelsene skyldes omsorgssvikt fra Fjell kommunes side.

— Jeg har lenge ment at far har hatt behov for mer tilsyn enn det han kunne få så lenge han bodde i omsorgsleiligheten sin, sier datteren. Hun viser BT fire avslag på søknad om fast sykehjemsplass.

Alarm i mai

May Eiken forteller at familien slo alarm allerede i mai. Da ble faren innlagt på sykehuset på grunn av underernæring.

— Da far ble utskrevet, mente legene på Haukeland at han ikke lenger kunne bo alene fordi han ikke kunne ta vare på seg selv. Men han fikk bare være på sykehjem noen få uker. Så ble han sendt hjem til leiligheten sin der hjemmesykepleierne har sett til han hver tredje time, forteller Eiken.

— Men dette var ikke tilstrekkelig. Far er forvirret og har vanskelig for å skille dag fra natt. Derfor har han flere ganger gått ute om natten i bare undertøyet, sier Eiken

To nye sykehusopphold fulgte med påfølgende midlertidige sykehjemsopphold før den siste innleggelsen.

Falt ned fra mur

— Da hadde han gått ut om natten igjen, og falt ned fra en mur. Han ble liggende en time før han ble funnet.

— Nå har jeg endelig fått beskjed om at far får fast plass på sykehjemmet. Men i hans tilfelle er det for seint. Resten av livet hans er ødelagt. Han vil aldri kunne gå igjen, sier May Eiken.

Hun vurdere nå å sende en skriftlig klage til fylkeslegen på behandlingen han har fått av Fjell kommune.

Forsvarlige rutiner

Omsorgssjef Line Barmen i Fjell kommune vil på grunn av taushetsplikten ikke gi konkrete kommentarer til Jack Coetzees sykdomshistorie.

Men hun mener at pleie og omsorgstjenesten har gode og forsvarlige rutiner for hvilke prioriteringer som skal følges slik at innbyggerne får det hjelpetilbudet de har krav på.

— Vi mener også at vi er nøye med å følge opp disse i praksis. Det er derfor svært beklagelig at det til tross for hjelpetiltak av ulik mengde og karakter, skjer uforutsatte hendelser.

I slike tilfeller vil vi gå gjennom vedtakene for å kvalitetssikre at tilbudet har vært bra nok.

— Likevel kan det i enkelttilfeller skje en glipp, slik at oppfølgingen ikke blir slik de pårørende forventer. I slike tilfeller kan det være at kommunikasjonen og informasjonen mellom de pårørende og oss i pleie- og omsorgstjenestene ikke har vært god nok, sier Barmen.

Få klager

Så langt Barmen kjenner til, er det få som har klaget til Fylkeslegen i Hordaland på eldreomsorgen i Fjell kommune.

— Ingen av de få som har klaget, har fått medhold hos fylkeslegen.

Hun mener at kommunen i de fleste tilfeller klarer å skaffe sykehjemsplass til de som har behov for det

— Vi vurderer hver enkelt søknad straks den kommer inn. I prinsippet ønsker vi at de eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig og prøver lengst mulig å tilpasse hjelpetiltakene til den enkelte slik at det er mulig.

Jan M. Lillebø