Den tidligere fylkesordføreren for Sp i Hordaland fikk nei fra Norges Vassdrags— og Energidirektorat (NVE) til å bygge et småkraftverk i to fosser på eiendommen i Granvin.

Fossene ligger på nordsiden av Hardangerfjorden. Et hovedargument i NVEs begrunnelse er at det vil ødelegge utsikten fra riksveien og Hardangerfjorden der det ferdes mange turister for å nyte vakker natur.

«Betydningen av landskapsverdier i vestlandsfjordene og spesielt Hardangerfjorden kan knapt overdrives», heter det i begrunnelsen til NVE.

– Paradoks

Samtidig planlegger Statnett sin kontroversielle kraftlinje mellom Sima og Samnanger over samme område. – Et stort paradoks, mener Magnar Lussand.

– Mitt naturinngrep vil være nærmest usynlig, mens en kraftlinje virkelig vil være skjemmende i naturbildet, sier han.

En konsekvens av småkraftverket kan bli periodevis mindre vannføring i fossene. Det er også funnet en sjelden type lav i et fossefall som er kategorisert som sårbar.

– Vårt avslag er basert på en helhetsvurdering. Vi vurderte det ut ifra virkningen på vassdraget, og naturbildet. Statnetts planer vil jeg ikke uttale meg om, sier seksjonssjef i NVE, Øystein Grundt.

– Lokale verdier

Magnar Lussand og to naboer vil eie kraftverket sammen. Ved å holde eierskapet på lokale hender, ønsker de å skape verdier og arbeidsplasser både nå og for fremtidige generasjoner.

– Hvis vi skal opprettholde bosettingen her inne, må det være mulig å skaffe seg inntektsmuligheter, sier Lussand.

Selv om han er den stolte eier av 20 sauer, så er ikke dyrehold nok til å tjene til livets opphold.

– Jeg har hele tiden måttet ha en jobb ved siden av, og da er jeg nødt til å pendle, forteller han.

Med sauer og småkraftverk kunne han sluppet lang reisevei til jobb.

– Kommunen oppfordrer oss til å tenke kreativt og utnytte ressursene som finnes i bygden. Derfor er det veldig dumt at slike lokalt initiativ stoppes, sier han.

Naturens pris

Både Granvin kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen støtter utbygging av småkraftverket. Da søknaden ble sendt på høring, var det kun Naturvernforbundet Hordaland som ikke ønsket at Lussand Kraft skulle få konsesjon. De mente at skadene i naturen var større enn fordelene ved prosjektet. Dette ble også konklusjonen til NVE.

– Jeg reagerer på at NVE har tatt en beslutning på tvers av flere lokale instanser, sier Lussand.

Lussand har sendt inn klage på vedtaket, som for tiden er under behandling i Olje- og energidepartementet. I klagen blir småkraftverket sammenlignet med Statnetts kraftlinje.

«Det som undrer og provoser oss er at i kostnadsvurderingene som er gjort for denne linjen er ikke natur- og miljøverdiene prissatt i det hele tatt, ikke engang skjønnsmessig. Mens NVE i sitt avslag til Lussand Kraft AS indirekte har prissatt naturverdiene», står det i klagen.

SAU OG KRAFT: - For at det skal være bosetting her, bør det være muligheter for inntekt. Å være sauebonde blir man ikke rik av, sier Magnar Lussand.
Deisz, Ørjan