— Det er ganske fortvilende. Det er jo ren gravskjending det er snakk om, sier barnebarnet Rolf Aase, som har politianmeldt det uvanlige tyveriet.

Ledelsen ved Bergen Kirkelige Fellesråd mistenker at ytterligere en skulptur kan være stjålet fra Møllendal, men har ikke fått bekreftet dette.

To tyverier?

— Jeg har fått melding om at en annen skulptur også er borte, og vi mistenker at den er stjålet. Men det er også mulig at den er tatt ned for å bli renovert. Vi arbeider med å få tak i de pårørende for å få brakt dette på det rene, sier assisterende direktør Martin William Kulild.

Når det gjelder Magnus Aases familiegravsted, er det imidlertid ingen tvil om at det dreier seg om et tyveri.

Skulpturen av kvinnen som holder et lite barn mot himmelen har prydet gravstedet i over seksti år. Nå er kunstverket sporløst borte.

Det var Rolf Aases bror som på tirsdag oppdaget at sokkelen var tom da han kom for å besøke graven. Trolig har tyvene rett og slett røsket bronseskulpturen løs fra sokkelen.

«Helt uforståelig»

— Hele familien er oppgitt over at noe slikt kunne skje. Det er helt uforståelig, sier Aase.

Skulpturen skal ha vært på sin vanlige plass da ansatte ved Møllendal var på jobb fredag for en uke siden. I løpet av pinsen så altså noen sitt snitt til å stikke av med kunstverket.

— Vi ser utrolig alvorlig på dette, og er veldig skuffet. Vi vil kontakte de ansatte ved kirkegården og høre om de har opplysninger som kan bidra til en oppklaring, sier Kulild, som aldri før har hørt om et liknende tyveri i Bergen.

Magnus Aase var i sin tid Bergens mest anerkjente gullsmed. Forretningen hans på Strandkaien la grunnlaget for en omfattende forretningsvirksomhet. Aase etablerte blant annet Norges største sølvvareverkested, og sysselsatte på det meste over to hundre personer.

Den stjålne skulpturen har prydet familiegravstedet siden 1943. Den er laget av kunstneren Torkel Olsen.

— Det viktigste for oss er å få skulpturen tilbake uskadet. Dersom noen kan bringe den tilbake er jeg villig til å trekke anmeldelsen, sier Aase.

GRAVSKJENDING: Rolf Aase er fortvilet over at noen har stjålet skulpturen på bestefarens gravsted. - Familien håper inderlig at noen kan hjelpe oss å få den tilbake, sier han.<br/>Foto: ARNE NILSEN
SAVNET: Skulpturen forestiller en kvinne med et lite barn, og er laget av kunstneren Torkel Olsen, sønn av den kjente gullsmeden Theodor Olsen.<br/> FOTO: PRIVAT