• Skulle tro de testet såpass, sier sauebonde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs. Diaré, dårlig vekst og død har rammet lam som har drukket TINE og Felleskjøpets nye lammedrikk.

TINE og Felleskjøpet har trukket 350 tonn melkepulver til flaskelam tilbake fra markedet.

— Vi stoler jo på dem. Man blir ganske fortvilet, sier sauebonde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs på Radøy.

Matmoren, som holder kost og losji for hele 16 flaskelam, så frem til en lettere hverdag med det nye melkepulveret.

Ingen av hennes dyr har vært rammet, men skuffelsen ble likevel stor, da hun leste på internett at Felleskjøpet hadde trukket produktet Lammedrikk fra markedet - midt i den travleste lammingstiden.

Onsdag 19. april ble det oppdaget at TINE, som produserer Pluss Lammedrikk, har hatt produksjonsfeil i store deler av produksjonsperioden. Feilen medfører at det er et betydelig lavere innhold av viktige næringsstoffer i melkepulveret enn deklarert.

- Misforståelser

— Vi fikk melding fra våre kunder om at dyrene fikk for dårlig vekst. Vi har også fått to-tre meldinger om døde dyr, men vi har så langt ikke summert opp antall døde dyr, sier Torbjørn Auran, daglig leder for Felleskjøpet Fôrutvikling.

Han beklager sterkt det som har skjedd.

— Det har vært misforståelser og mangelfull kommunikasjon mellom oss og TINE. Vi ønsker ikke offentlig å fordele skyld, men vi har kommunisert for dårlig, innrømmer Auran.

Produktet ble testet på kje i Nordland i januar. Feilen skal ha oppstått da den kommersielle produksjonen startet i ettertid.

— Det ble feil i doseringen av premiks som inneholder syre, vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, forklarer Auran.

Hos TINE ønsker ingen å kommentere saken overfor Bergens Tidende. De viser til Felleskjøpets Fôrutvikling.

- Bonden som prøveklut

De seinere år har konkurransen vært stor fra utenlandske produsenter av melkeerstatningsprodukter.

Derfor tok Felleskjøpet kontakt med TINE for å få i gang produksjon av melkepulver til lam basert på norske råvarer.

— Tidligere har det vært anbefalt å bruke Kalvegodt til lam, men vi ønsket å skreddersy et produkt til lam, forteller Auran.

Foran årets lammesesong ble derfor Pluss Lammedrikk lansert og distribuert over hele landet.

Leder av Norsk Sau og Geit, Odd E. Risan, føler medlemmene hans er blitt prøvekaniner.

— Dette burde vært testet skikkelig før det ble satt i profesjonell drift. Det har vært altfor mange tilfeller der bønder har vært prøveklut. Vi har ikke så mye å gå på i sauenæringen. Marginene er små, sier Risan.

- Ripe i lakken

Han har 14.000 medlemmer over hele landet som nå er kommet i en vanskelig situasjon ettersom det livsviktige produktet er trukket fra markedet.

— «Kalvegodt» er en veldig dårlig løsning til lam. I år prøver jeg et hollandsk produkt, men det er vanskelig å få tak i.

— Hva tenker du om Godt norsk?

— Dessverre er vi tvunget til å bruke de utenlandske produktene. Hadde bare TINE satset i tide og fått til et skikkelig produkt, ville vi selvsagt brukt det. Vi får håpe de kommer bedre tilbake neste sesong, sier Risan.

Hos sauebonden på Radøy sitter derimot tilgivelsen lengre inne.

— Det blir som med Gilde. De får en ripe i lakken, sier Sølvi Helen Kvalheim Mjøs.