• Støy fra asfaltverket til NCC på Laksevågneset om natten er svært plagsom. Mange naboer fortviler fordi de ikke får sove, sier Per Roald Hasborg.

— Støy fra asfaltverket til NCC på Laksevågneset om natten er svært plagsom. Mange naboer fortviler fordi de ikke får sove, sier Per Roald Hasborg.

Nå lover NCC, som driver asfaltverket, å kartlegge støyen fra anlegget.

Et støymålingsfirma er kontaktet, og tidspunktet for når målingene starter skal avgjøres i løpet av kort tid. Det sier Tor Magne Hindenes ved avdeling for teknisk drift hos NCC Roads Nordvest.

— Hvis ikke støyen er innenfor de retningslinjene som er, må vi prøve å gjøre noe med det, sier Hindenes.

Passiv fylkesmann Per Roald Hasborg bor i Lille Damsgårdsvei 63, og er nabo til asfaltanlegget. Han har i flere år prøvd å få Fylkesmannen i Hordaland til å reagere.

— Fylkesmannen, som er forurensningsmyndighet i slike saker, har vært svært unnfallende i forhold til industrien, sier Hasborg.

Han sendte sin første klage til Fylkesmannen i november 2007. Han sendte en oppfølgingsklage i mars året etter, der han ba Fylkesmannen håndheve gjeldende regelverk om støyforurensning overfor NCC sitt anlegg på Laksevåg.

— Først nå i vår, ganske nøyaktig to år etter, fikk jeg svar fra Fylkesmannen. I mellomtiden hadde jeg kontakt med Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) (tidligere SFT red.anm.). Det var først etter at KLIF ba Fylkesmannen svare meg at jeg hørte noe, sier Hasborg.

Pålegge tiltak Seksjonssjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen vedgår at det kan ha tatt lang tid før Hasborg fikk svar. Men han er ikke enig i at Fylkesmannen har vært unnfallende i forhold til industrien.

— Vi har tilsynsansvar for å følge opp, og det vil vi gjøre, sier Kvingedal.

I brevet Hasborg fikk fra Fylkesmannen i vår står det at Fylkesmannen vil følge opp NCCs løfte om å gjennomføre støymålingen, og pålegge nødvendige tiltak om støymålinger viser at det er nødvendig.

Egne støymålinger Hasborg, som er cand.scient. fra UiB og i tillegg master i samfunnsplanlegging fra Høyskolen i Rogaland, har på egen hånd utført støymålinger når asfaltverket er i gang.

— Om natten er det en støy mellom husene i vårt boområde på over 60 decibel (dBA). Støyen har betydelig rentonekarakter og er svært plagsom. Forurensningsforskriften setter en øvre grense på 40 dBA for slik støy om natten og på søndager, sier han.

En lydforskjell på 20 dBA er betydelig.

— Decibel-skalaen er logaritmisk. 20 dBA høyere lyd betyr at lyden forsterkes 100 ganger. Altså ligger den nattlige støyen fra asfaltverket hundre ganger over grensene gitt i forskriften, sier Hasborg.

Kundene bestemmer Tor Magne Hindenes ved NCC Roads sier verket var stengt for vedlikehold i en periode frem til i vår.

Det er kundenes krav som avgjør om verket drives om natten, slik det er gjort etter at verket startet igjen etter vedlikeholdsperioden, ifølge NCC Roads.

— Det har vært en periode med nattkjøring. Det skyldes at disse veiene som anlegget produserer til må arbeides på når det er lite trafikk nattetid, sier Hindenes.