Den nordlige delen av Åsane, som innbefatter Hylkje— og Haukåsområdet, ble i kommunedelplanens arealdel planlagt som bydelens største utbyggingssatsing. I løpet av en ti års periode, skal omlag 3000 nye husstander etablere seg i området, en utbygging som kan bety en anslagsvis befolkningsvekst på rundt 10.000 innbyggere.

Palmar Minde har siden kommunedelplanen ble offentliggjort, arbeidet for å realisere et sosialt tilbud ved idrettsanlegget på Leikvang.

– Ikke en god løsning

Behovet for skole, kultursal, grendahus, idrettshall og barnehage er ifølge ham stort, og raskt voksende.

– Vi arbeidet fram et forslag til løsning, som innebar både ungdomsskole, kultursal, grendahus, idrettshall og barnehage. Reguleringsplanen er godkjent. Bystyret gikk enstemming inn for bygging, og byggetillatelse er gitt. Meningen var at Bergen Kommune skulle inngå en leieavtale med oss, men da de ikke ville inngå en avtale på mer enn ti år, sa banken nei til utlån av penger til byggingen, forteller Minde, og fortsetter.

– Dermed ble det satt en stopper for byggingen i første omgang. Området ligger der, klart til å bygge, men etter at kommunen overtok ansvaret for planleggingen i mai, har de planlagt å flytte hele prosjektet over til motsatt side av idrettsbanen. Der er det dyrere å bygge, og lysforholdene er dårligere. Jeg forstår ikke hvorfor de ønsker dette. Det virker ikke som en god løsning, sier han.

Leder av komité for miljø og byutvikling, Ruth Grung, sier at det nå gjelder å få til en samhandling mellom det offentlige og idrettslaget som står bak planene. Hun sier det er helt klart at bydelen trenger en ny ungdomsskole, og at en utvidelse av Haukås Skole er første steg.

– Dette er en viktig sak, og det er spesielt viktig for dem som bor i dette området. Jeg har inntrykk av at initiativtakerne dels har møtt veggen hos kommunen i denne saken, og jeg synes det er viktig å poengtere at kommunen er her for innbyggernes skyld. Politisk har det hele veien vært et klart flertall for realisering av dette prosjektet, og nå er det viktig at det ikke stopper opp, sier hun.

– Følger reglene

– Bergen Kommune har satt ned en prosjektgruppe, som sammen med stiftelsen Bergen idrettspark Leikvang skal komme fram til en best mulig løsning. Jeg vet ikke om Palmer Minde snakker på vegne av stiftelsen, men vi har inntrykk av at vi har en god dialog med dem, og at vi forsøker å komme fram til en løsning som alle er fornøyd med, sier administrasjonssjef ved byrådsavdeling for barnehage og skole, Torstein Johannessen til Åsane Tidende .

Han avviser at kommunen sinker prosjektet ved å vurdere nye alternativer, og sier det er kjent i stiftelsen at prosjektet på Leikvang ikke kommer til å bli lik det forslaget som først ble lagt på bordet. At andre aktører nå ser på prosjektet, er ifølge ham i henhold til gjeldende regler.

– Man kan ikke bare tildele et slikt prosjekt til den man ønsker. Det må lyses ut, og ulike tilbud og forslag må vurderes. Slik er reglene, og det er for alles beste. Det er ikke noen dramatikk i det, sier han.

Andreas Isaksen
Andreas Isaksen