– Dette er tegn på moralsk lavmål hos gjerningsmennene, sier sauebonde Berger Gjelsvik til lokalavisen Strilen

Gjelsvik har hatt store tap av dyr de siste årene. I fjør høst mistet han 14 dyr, av en flokk på totalt 100. Det er store tap.

– Jeg var ute for å se om gresset der sauene har beitet var klart for slåtten. Da oppdaget jeg søppelsekkene med saueskinnene i, forteller Gjelsvik.

Skinnene var godt innpakket, og Gjelsvik selv anslår den ulovlige slakten til å ha funnet sted rundt høsttider i fjor.

Tirsdag ettermiddag var en journalist fra Strilen med for å dokumentere funnet. Da dukket det opp ytterligere to saueskinn. Tilstanden på disse skal tilsi at de er av eldre dato.

– Sporene på skinnene tyder på at gjerningsmennene visste hva de drev med, sier en fortvilt Berger til Strilen.

Ifølge politiførstebetjent Berhard Krokås i Masfjorden ble det funnet rester av hjort for en del år siden i det samme området. Strilen opplyser videre om at det også skal ha blitt funnet det som sannsynligvis er rester etter tyvslakt av hjort også i Masfjorden.

Hans E. Storheim