— Det er ikke uvanlig at vi er bare fem betjenter på jobb. Da sier det seg selv at vi ikke kan ha full kontroll på 90 innsatte, sier Tonje Falmyr, fagforeningsleder i Bjørgvin fengsel.

For to uker siden havnet en mann på Haukeland Universitetssykehus etter en voldsom slåsskamp inne i det åpne fengselet.

— Det var ingen betjenter til stede da slåsskampen skjedde. En mann ble alvorlig skadet, og jeg kan dessverre ikke garantere at det er siste gang noe slikt skjer her. Det var sikkert ikke den første heller, sier Falmyr.

- Innsatte er redde

Hun forteller at flere innsatte, både før og etter slåsskampen, har spurt om de ansatte kan være mer til stede på avdelingene.

— Det betyr at noe negativt har utviklet seg her. Det skal mye til før innsatte ber om at vi skal være mer til stede. De føler seg utrygge. Det er til og med noen som har bedt om å få sone på lukket avdeling fordi de er så redde, sier Falmyr.

Fengselet har til sammen 30 betjenter i turnus. Men når noen er borte, blir det ikke kalt inn vikar.

— Vi har ikke tid til å gjøre mer enn det mest nødvendige - måltider, tellinger av innsatte og så videre. Vi går konstant underbemannet, og er veldig slitne. Dette går på helsen løs for både ansatte og innsatte, sier Falmyr.

Blant annet beskriver innsatte at det er svært enkelt å få inn rusmidler og ruse seg på Bjørgvin.

— Vi har hatt flere tilfeller av overdoser. Det er egentlig bare tilfeldig at det har gått bra, sier Falmyr.

- Redd innsatte får kontroll

Også i Bergen fengsel er de fortvilet over bemanningssituasjonen.

— Vi har mistet 40 stillinger siden 2000, og i den samme perioden har det blitt opprettet 75 nye fengselsplasser. Det henger ikke sammen, sier Margrethe Ådland, fagforeningsleder i Bergen fengsel.

For to måneder siden skjedde en grov voldsepisode også i Bergen fengsel, der en person ble hardt skadet. Etter episoden måtte fengselet gjøre flere tiltak for å skape sikre forhold for de innsatte.

— Den dynamiske sikkerheten har vært selve flaggskipet i Bergen fengsel. Vi har kjent våre innsatte, og dermed kunnet forebygge slike episoder, sier Ådland.

Nå beskriver hun en hverdag der innsatte ser mindre til betjentene, og der det er stadig nye ansikter å forholde seg til.

— Det er betjentene som har hatt kontroll. Nå er vi på vei inn i et system der de innsatte tar mer over kontrollen, sier Ådland.

Det er ikke politikernes intensjon. Et av justisminister Knut Storbergets store mål er at soningen skal ha mest mulig innhold, slik at de kriminelle kommer ut som bedre mennesker enn de var da de kom inn.

— Fengselsbetjenter er utdannet til å hjelpe innsatte mot et krimfritt liv. Men nå får vi ikke gjort den jobben vi er satt til å gjøre. Jeg er redd for at vi til slutt bare skal drive med inn- og utlåsing, sier Ådland.

FORTVILET: Vi klarer ikke å ivareta sikkerheten med bare fem personer på jobb. Noen har til og med bedt om å få sone på lukket avdeling fordi de er så redde, sier Tonje Falmyr, tillits-valgt for betjentene i Bjørgvin fengsel.
Amundsen, Paul S.