GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no — Jeg har ikke trukket meg som leder for Hordaland Arbeiderparti. Leder for valgkomiteen skal få vite om jeg fortsetter når han spør meg, sier Ranveig Frøiland. Fikk kritikk - Jeg har tenkte å opptre strengt formelt. Da jeg lanserte mitt kandidatur for to år siden, før valgkomiteen hadde startet sitt arbeid, fikk jeg såpass med kjeft at jeg ikke gjør det igjen, legger hun til.Flere av dem som kjenner Frøiland godt sier hun alt har bestemt seg, men at hun ikke vil binde opp valgkomiteen dersom den ønsker andre kandidater. Ordfører Aksel Kloster i Kvinnherad var en av dem som sa til BT-nett i går at han støttet Tystads kandidatur. Men det var på en uttrykkelig forutsetning:- Dersom Ranveig tar gjenvalg, vil jeg støtte hennes kandidatur. Hun har gjort en enestående innsats for Hordaland Arbeiderparti, sier Aksel Kloster. Ønsker ikke Tystad Også lederen for Lindås Arbeiderparti som mente Tystad kunne være en bra kandidat, sier forutsetningen for lederskifte er at Frøiland ikke tar gjenvalg.BT vet at Tystad har vært luftet som kandidat i hvert fall siden begynnelsen av desember. Men det er først nå at flere sentrale politikere utenom Tystads støtteapparat går ut og støtter hans kandidatur. Og det er nettopp Tystads kandidatur som gjør at Frøiland trolig tar en ny periode. Ber Frøiland fortsette BT vet og at Frøiland langt på vei hadde bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. LO-sekretær Per Rune Henriksen har stått høyt oppe på Frøilands ønskeliste til å overta. Henriksen sier til BT at han vil svare valgkomiteen dersom han blir spurt.- Jeg ønsker at Ranveig skal ta to nye år. Hun har vært en glimrende leder for Bergen, og jeg liker dårlig den kritikken som reises mot henne fra partifeller i Bergen, sier Per Rune Henriksen.I går sa leder for Arbeiderpartiet i Bergen, Sigurd Grytten, at det var Bergens tur til å få lederen dersom Frøiland trekker seg. Mye tyder på at Bergen må vente i to nye år. Det er nemlig liten grunn til å tro at noen tør å utfordre førstekandidaten på stortingslisten dersom hun ønsker gjenvalg som partileder.