«Ta Vare» har vært finansiert av midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering og UNI i prosjektperioden. Kirkens Bymisjon har ønsket å videreføre det oppsøkende arbeidet mot kvinner i prostitusjon, og har derfor forsøkt å få Bergen kommune til å finansiere dette fra 2006. Foreløpig har bystyret bevilget 250.000 kroner for 2006. Tilskuddet utgjør cirka en tredjedel av «Ta Vare»-budsjettet for 2005.

Nykirken kvinnekafe reduserer driften fra tre til én kveld i uken. Driften integreres i den øvrige driften ved Omsorgsbase for kvinner for å få utnyttet ressursene best mulig.

— På sikt håper vi å få utvidet det oppsøkende arbeidet igjen, men da må vi få en bedre finansiering, sier daglig leder Leif Jarle Theis.

— Det har vært et økt fokus på prostitusjon de senere årene, med lansering av nasjonale og kommunale handlingsplaner. Derfor håper vi at det vil komme offentlige penger som vi kan søke på, sier Theis.

Ved Omsorgsbase for kvinner går driften som normalt - ettersom Bergen kommune har vedtatt å forlenge driftsavtalen med Kirkens Bymisjon i ytterligere tre år.

Omsorgsbasen har åpent for akutt overnatting eller drop in-besøk hver eneste natt hele året, og er det eneste rene kvinnetiltaket med et slikt tilbud i Bergen. Tallene for 2005 viser en økning i besøket.

REDUSERT DRIFT: Kirkens Bymisjon må inntil videre redusere driften ikvinnekafeen i Nykirken fra tre til én gang i uken. På bildet tidligereprosjektleder Åsta Årøen (t.h.) og medarbeider Hanne Jones. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ