Nå stiller de egen liste til menighetsrådsvalget og vil ha de gamle menighetene tilbake.

Talsmann for motstanderne, August Rathke, bekrefter overfor Bergens Tidende at motstanderne tar sikte på å sikre flertall i det nye menighetsrådet som skal velges senere i høst.

— Motstanden er fremdeles stor, særlig blant eldre, sier Rathke, som ikke har lest evalueringsrapporten av Bergen domkirke menighet. Han sier imidlertid at selve arbeidet med å evaluere menigheten har vært utført på en solid og god måte av uavhengige forskere, og mange av motstanderne har fått komme til orde.

Målet til Rathke og hans støttespillere er å få gjenetablert Maria, Nykirken, Domkirken og Johanneskirken som egne selvstendige kirkesokn i løpet av den neste fire årsperioden.

— Vi vil stille lojalt i menighetsrådet og arbeidet i menigheten, men vil samtidig arbeide for at dagens stormenighet opphører som eget kirkesokn, sier han.

Rathke, som omtaler seg selv som en advokat for motstanderne, mener at stormenigheten i byens sentrum er et uttrykk for krisen Den norske kirke befinner seg i.

— Den norske folkekirken er i en dyp krise. Kirkebyggene forfaller fordi de ikke vedlikeholdes, det kuttes i kirkebudsjettene over alt, og folket uteblir. Folkekirken vil dø ut hvis denne utviklingen får fortsette. Istedenfor å ta et skikkelig grep for å oppruste arbeidet i den enkelte menighet, valgte man i Bergen sentrum å gjøre som tyskerne under den 2. verdenskrig, nemlig å ta en seierrik tilbaketrekning fremfor å satse lokalt og gjøre de daværende menighetene levedyktige, hevder han.