— Det er håp så lenge vedtaket ikke er fattet, sier Helge Farestveit, leder i det kommunale Foreldrearbeidsutvalget (FAU) i Bergen.

Han anslår at rundt 500 foreldre vil møte opp for å protestere mot skolebruksplanen som skal vedtas i bystyret i dag. Demonstrantene kommer fra en rekke av skolene som blir berørt av planen, og de vil dele ut løpesedler om at det ikke er for sent å snu.

Vil ha timeout

  • Vi ønsker en timeout slik at politikerne kan få bedre grunnlag for å ta en avgjørelse. Nå baserer de seg på befolkningsprognoser med feil og en helt hinsides bruk av midlertidige løsninger som brakker og paviljonger, sier Farestveit.

Noen av foreldrene som møter opp, kommer fra Mjølkeråen og Marikollen skoler i Åsane. De to skolene skal ifølge planen bli slått sammen fra neste høst. FAU-ene ved begge skoler mener at det kan bli ødeleggende for nærmiljøet.

  • Vi vil gi bystyremedlemmene klar beskjed om hva de gjør hvis de vedtar dette forslaget, sier Tove Lise Øye Saggau i FAU ved Marikollen skole.

Dempet Åsane-opprør

I Åsane har det også vært mye bråk om den foreslåtte nedleggelsen av Kyrkjekrinsen skole. Nå lover politikerne at skolen ikke skal legges ned før en ny skole står klar i Åsane. Det har dempet, men ikke kvalt irritasjonen i Åsane.

  • Kan politikerne med hånden på hjertet si at de endringene de foreslår er til barnas beste, spør FAU-leder André Helland ved Kyrkjekrinsen.

Flere er misfornøyd med prosessen rundt skolebruksplanen.

  • Prosessen holder ikke mål. De la forslaget ut på høring midt i ferien, da ingen FAU-er var fungerende. Deretter hadde vi en liten måned i å sette oss inn i alt. Og så tar de ikke hensyn til konkrete feil og mangler som vi påpeker, sier Helge Farestveit.
  • Men er det ikke nødvendig å legge ned skoler noen ganger?
  • Jo, det ser vi. Men vi må være trygge på at prosessen er forsvarlig og følger lovverket.

Farestveit tror det vil bli omkamper rundt flere av de kontroversielle punktene i planen.

  • Når politikerne oppdager at elevprognosene ikke stemmer, må de gjøre om på vedtakene. Dessuten tar de nå både Løvås og Tunesflaten ut av skolebruksplanen for å legge frem egne saker om dem. Det er så ufint som det kan bli, sier han.

Tror planen blir stående

Tidligere skolebruksplaner har hatt en tendens til å sprekke på både tidsplaner og kostnadssiden. Opposisjonen har også varslet at de vil ta opp skolebruksplanen på nytt dersom de skulle komme til makten etter neste års valg. Flertallet i bystyret tror likevel at dagens vedtak vil stå seg i fremtiden.

  • Jeg skjønner ikke helt hva de skal ta omkamp på. De grepene vi gjør tror jeg vil gi en skolestruktur som står seg fremover, samtidig som vi evner å følge den opp, sier Ragnhild Stolt-Nilsen (H), nestleder i komité for oppvekst.

Komitéleder Tor Woldseth (Frp) avviser kritikken mot prosessen.

  • Planen har vært på høring i et halvt år. Vi har hatt åtte folkemøter og vært på befaring på 40 skoler. Til slutt hadde vi et langt møte der alle skolene fikk komme til orde. Hvor mye lengre tid skal vi bruke på å ta en avgjørelse, spør han.

Woldseth mener flere av innspillene er tatt med i planen.

  • Nå burde alle bydeler være godt ivaretatt. Planen er et godt verktøy for å få en mer oversiktlig skolestruktur, mener han.

Hva mener du om skolebruksplanen? Skriv gjerne en kommentar i debattfeltet under.