-  Det er tatt 150 prøver av barn, foreldre og søsken, og vi har funnet i alt ni tilfeller av Giardia, opplyser smittevernoverlege i Bergen kommune, Øystein Søbstad.  

To av de smittede er barn i Tiriltoppen barnehage, mens fem kommer fra Nordås barnehage. I tillegg er to voksne smittet.

Kilden til sykdommen er fremdeles ikke funnet, men Søbstad er sikker på at den ikke stammer fra forurenset vann.

- Vi regner med at det er en person som har smittet de andre. Vi kommer uansett ikke til å gå ut med noe mer informasjon om dette før saken er avsluttet, sier smittevernoverlegen.

De første tilfellene av Giardia ble oppdaget i Nordås barnehage i slutten av september. Samtlige barn her og i nabobarnehagen Tiriltoppen barnehage ble testet for sykdommen. Jakter på Giardia-kilden

Nye prøver

- Jeg har fått vite at et barn til hos oss er smittet av Giardia. Meldingen kom på tirsdag denne uken, sier styrer i Tiriltoppen barnehage Ole Christian Borge.

Barnet er blitt smittet etter at hele barnehagen ble testet for sykdommen i slutten av september. Prøvesvaret for barnet var da negativt. Inkubasjonstiden for Giardia kan være opptil ti dager.

- Vi anbefaler at foreldrene tar kontakt med fastlegen for å ta nye prøver. Utbruddet har gjort mange usikre, kanskje særlig fordi smittekilden fremdeles ikke er oppdaget, sier Borge.

Han har tett kontakt med smittevernkontoret i Bergen kommune.

- Om barna er smittet i nærmiljøet sitt eller i barnehagen er foreløpig uklart. Men vi har høynet beredskapen og er svært påpasselige med hygienen for å unngå at flere blir syke, sier styreren.

Vasker lekene

Barnehagens ansatte bruker hansker til all håndtering av mat og lekene blir vasket etter bruk. I tillegg er de svært nøye på håndvask.

I Nordås barnehage er det oppdaget mer Giardia  denne uken. Så langt er fem barn i barnehagen smittet.

- Det er fremdeles noen som avventer svar på prøvene sine. Vi fortsetter med ekstra fokus på håndhygiene og stellerutiner, sier styrer Anni Johannessen.

Mattilsynet har samarbeidet med Smittervernkontoret om å finne kilden til Giardia-utbruddet. De har intervjuet familiene til de smittede for å avdekke blant annet hva de har spist og hvor de har vært. Ifølge seksjonssjef Aslaug Sandvin avventer de nå situasjonen.

- Vi har sendt videre den informasjonen vi har samlet inn. Jeg regner med at vi skal inn og intervjue familiene til de nye smittede også, sier hun.

Øystein Søbstad understreker at det er en fordel å behandle de syke samtidig.

- Folk kan bli smittet igjen etter at de er ferdigbehandlet, sier han.

- Utbrudd er sjeldne

Det er nå snart ti år siden Bergen hadde et massiv utbrudd av Giardia. Den gang var kilden drikkevannet fra Svartediket. 2500 mennesker fikk konstatert smitten og kommunen fikk nær 500 krav om erstatning. Totalt er det betalt ut 35 millioner kroner til giardiaofrene.

Ifølge smittevernlege Øystein Søbstad er Giardia-utbrudd sjeldne.

- Vi hadde et utbrudd i en barnehage på Laksevåg i 2010. Ellers er det stort sett enkelttilfeller, der folk pådrar seg smitte i utlandet. Men da er det sjelden det smitter videre. Det kan dreie seg om mellom 10 og 20 tilfeller i året. Vi har ikke sett tilfeller knyttet til drikkevann i Bergen siden 2004, sier han.