Det meste skal brukes på arbeid som allerede er igangsatt, som utbygging av kaier, infrastruktur og fjernvarme. Kaiprosjektet skal løse det økede behovet for kaiplass og strømforsyning som blir utløst av de nye missiltorpedobåtene i Skjold-klassen.

Alle de seks nye Skjold-båtene skal være levert i løpet av 2012. Også oppgraderingen av ubåtene og mineryddefartøyene fortsetter. Det samme gjør arbeidet med å utbedre ubåtverkstedet i Vågedalen.

Arbeidet med å gjøre klart for de seks nye militære NH90-helikoptrene som skal stasjoneres ved Haakonsvern fra 2014 skal gå etter planen. Helikoptrene vil ha en samlet bemanning på ca. 60 personer, og skal være klare for innsats i 2014.