Bystyret vedtok enstemmig at byggingen skal fortsette, og at byrådet må be staten om økte tilskudd.

Fremskrittspartiet fikk ikke flertall for sitt forslag om å fri til private utbyggere for å holde farten oppe i byggingen. Forslaget fikk 30 stemmer fra Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet. Bergens Tidende har tidligere skrevet at kostnadene ved til sammen ni sykehjem under planlegging og ombygging sprekker så det suser. Regningen ble lagt frem for bystyret i går.

Debatt om privatisering

— Vi må nå påvirke statens tilskuddsordninger og Husbankens regler. Men tempoet i byggingen må ikke senkes, sier byråd Nils Arild Johnsen (Sp), som legger hovedskylden på prisstigning i byggesektoren, spesielt for teknisk utstyrte helsebygg.

I bystyret gikk debatten i kjente spor om hvilken medisin som skal dempe de galopperende kostnadene i eldresektoren.

— Det er kommunens ansvar å skaffe nok plasser. Men private eiere kan bygge og drive sykehjem. Dette må prøves ut i langt større målestokk enn i dag, sier Liv Røssland (Frp).

Høyres gruppeleder Martin Smith-Sivertsen mener også det er på høy tid å tenke nytt.

- Ikke flere på anbud

— Det er lansert anbudsrunder på drift av sykehjem, nå må vi fokusere på hvordan vi kan gjøre investeringer ved hjelp av privat kapital, sier Høyre-politikeren.

Som en del av budsjettavtalen mellom Høyre og byrådskoalisjonen i fjor høst, ble det vedtatt å konkurranseutsette driften av to nye sykehjem i Fana og Ytrebygda.

— Nå vil det vise seg om anbudene på Odins vei og Steinsviken/Sandsli gir en rimeligere drift, sa Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

Han mener det vil være ugunstig og vil uroe ansatte i eldreomsorgen å konkurranseutsette drift av andre sykehjem.

Det er for prosjekt under planlegging at prisveksten slår mest dramatisk ut. Beregninger viser at det nye sykehjemmet i Fyllingsdalen blir hele 45 millioner kroner dyrere enn antatt i økonomiplanen. Utbyggingen i Ulsetskogen på Fantoft og på Søreide sprekker. Bare prosjektet i Godviksvingen holder seg innenfor de vedtatte summene.

SYKEHJEMMET I ODINS VEI.
FOTO: ØRJAN DEISZ