— Dette har jeg bygget opp gjennom mange år. Her skulle jeg nyte pensjonisttiden. Nå plukker veivesenet fra oss verdiene våre, og vi blir sittende igjen med støy, svevestøv og verdiløse eiendommer, sier Per Tore Bøe.

Fra den store terrassen er det panoramautsikt over innseilingen til Bergen, mot Sotra og Askøy. Suset fra Sotrabroen er det eneste som forstyrrer idyllen. Men om åtte år kan dagens bro se ut som en tynn løypestreng i forhold til den nye, firefelts broen som Statens vegvesen ønsker.

Prosjektleder Magnus Natås sier at 10-20 bolighus må rives for å gi plass til det nye veianlegget. I tillegg blir mange flere påvirket av de rundt 30.000 bilene som daglig vil kjøre over broen.

— Broløsningen griper inn i nærmiljøet på begge sider. Men vi må tenke i 100-årsperspektiv. Da er dette en ulempe som må veies opp mot at bro er samfunnsmessig mest funksjonelt, sier Natås.

**Les også:

Firefelts hengebro til Sotra**

— Blir gisler

Bøe vil få den nye broen nesten inn i hagen, og mister sol og utsikt. Men trolig er han ikke nær nok til at han har krav på å få erstattet verdien av huset.

— De tilbyr oss vel en støyskjerm. Så blir vi sittende som gisler for en feilbeslutning. Men vi gir ikke opp håpet. Nå blir det et halvt års kamp for å få politikerne til å se galskapen i dette, sier Bøe.

Det er kommunene som skal lage reguleringsplanene, så veivesenet er avhengig av støtte i bystyret i Bergen og kommunestyret i Fjell for å få gjennomført broplanene.

Bøe er talsmann for organisasjonen «Ja til Sotratunnel», som representerer 30 velforeninger og 10.000 innbyggere på begge sider av sundet. Tunnelalternativet innebærer en seks kilometer lang undersjøisk tunnel fra Storavatnet til Arefjord.

Politikere blir rammet

Beboerne var skuffet, men ikke overrasket, i går.

— Dette er den verste dagen i de fire årene vi har jobbet med denne saken. Men det har vært enveiskjøring fra veivesenet hele tiden, mener Bøe.

Bystyrerepresentant Jørn Eggum (Ap) bor også i nabolaget, og vil få den nye broen tett opp i huset familien bygget for fire år siden.

— Huset vårt ryker sikkert med. Jeg skjønner ikke hvordan veivesenet kan gå inn for dette, når en tunnel koster det samme og ikke vil berøre noen bolighus, sier Eggum.

Han vil ta saken opp internt i Arbeiderpartiet, og får tverrpolitisk støtte fra Høyre-politiker Kjell Lund Monsen, som bor i Knarrevik på Sotra-siden.

— Dette er tragisk. De ødelegger en hel bygd med denne broen. Nå må vi prøve å påvirke politikerne, sier Lund Monsen.

Gang- og sykkelvei

Statens vegvesen mener broløsningen er mer effektiv enn en tunnel, som vil måtte gå 200 meter ned i grunnen. Analyser viser at mye av trafikken over broen er nærtrafikk, som må kjøre lange omveier med tunnel. En ny bro vil dessuten sikre gang- og sykkelvei og en mulig trasé for bybane.

— Vi hadde uansett trengt dagens bro som alternativ trasé når tunnelen ble stengt. Nå kan vi sette av gamlebroen til kollektivfelt, sier Natås.

Det argumentet fnyser beboerne av.

— Vi vet hvor mye det kan blåse her om vinteren. Hva gjør de når det er 22 sekundmeter vind, og begge broene må stenge? spør de.

Hva syns du om planene for Sotrabroen? Si din mening i kommentarfeltet under!

BROEN SPLITTER: Veisjef Olav Ellingsen (til venstre) klarte ikke å overbevise representantene fra «Ja til Sotratunnel» på gårsdagens pressekonferanse i Fjell rådhus. Kjell Lund Monsen fra Knarrevik og Drotningsvik-beboerne Per Tore Bøe og Jørn Eggum lover fortsatt kamp mot den nye broen.
Valde, Vegar
STOR OG LITEN: Denne illustrasjonen viser den foreslåtte broen sett fra Litlesotra mot Drotningsvik. Dagens bro er til høyre. Den nye, firefelts broen går inn i tunnel i Knarrevik.
Statens Vegvesen (illustrasjon)