REIDUN SKOGEDAL

Mandag holder bydelsstyret ekstraordinært møte om Rosehagen. Da vil det bli klart hvorvidt beboerne må dele rom med beboere fra Mildeheimens avdeling Lille A, eller om det finnes en alternativ løsning.

Store kostnader med flytting

— Demente kan bli urolige av endringer i omgivelsene, men det finnes alltid individuelle forskjeller. Vi vil legge forholdene til rette for at det blir tilpasset individene, sier fungerende avdelingsleder ved Rosehagen, Bente Lorentzen.

Hun tror heller ikke at det finnes noe reelt alternativ til romdeling, men vil delta på mandagens møte for å høre politikernes syn på saken.

Bydelsstyreleder Trygve Birkeland (KrF) mener dette egentlig er en sak for byrådet, som har med fordeling av sykehjemsplasser å gjøre. Dersom en flytting skjer, må det også finnes økonomisk dekning for det.

— Dette vil trolig påføre budsjettet en kostnad på 2,5 millioner kroner. Jeg ser ikke hvor vi kan ta dette fra i en bydel i så kraftig vekst som Ytrebygda. Jeg forstår følelsene til de pårørende, men i solidaritet med dem som står i sykehjemskø, synes jeg behovet for flere plasser er større enn behovet for enerom, sier Birkeland.

Tror på en alternativ løsning

Liv Sæbø Fausa (V) er leder i klientutvalget for Ytrebygda. Sammen med Frp vil hun mandag fremme forslag om at de åtte Lille A-beboerne samlet flyttes til eksempelvis Domkirkehjemmet. Hun tror ikke det vil kreve 2,5 millioner.

— Vi har 32 ledige sykehjemsplasser i Bergen fordi de ulike bydelene krever ulikt antall plasser. Jeg reagerer sterkt på argumentet med sykehjemskøene. Det er å sette svake grupper opp mot hverandre, mener Fausa.

To beboere på Rosehagen har allerede flyttet sammen. Inger Johanne Steensen samtykket til at hennes mor kunne dele et enmannsrom.

— Min mor er sprek og har godt humør, men hun reagerer veldig lite og er ikke i stand til å uttale seg. Det er derimot ingenting som tyder på at hun har motforestillinger mot å dele rom. Men jeg taler bare for min egen mor. Jeg forstår de andre pårørende sitt syn, sier Steensen.

Fakta/Rosehagen

  • Rosehagen er en boavdeling for demente på Mildeheimen sykehjem. * Fordi sykehjemmets avdeling «Lille A» skal bygges om, ble det bestemt at demente beboere herfra skulle flytte inn på Rosehagen.
  • Rosehagen er bygget med enerom for åtte beboere. Med åtte nye fra «Lille A», blir det totalt 16 personer som skal dele disse rommene. Dette vekket sterke følelser hos både pårørende og lokale politikere da de ble gjort oppmerksom på saken.
  • Beboerne trenger en løsning for en periode på minst to år, kanskje flere.
  • Partene håper å komme frem til en endelig løsning mandag.
INGEN ANNEN UTVEI? Bydelsdirektør Kjersti Skaar regner med at deling av Rosehagens åtte enerom blir løsningen for Mildeheimen sykehjem under ombyggingen av avdeling Lille A. Mandag blir den politiske avgjørelsen tatt i ekstraordinært bydelsstyremøte.
FOTO: ØRJAN DEISZ