MARIT HOLM

Telenor sliter med å reparere feilene som er oppstått, og har måttet utvide rettetidsløftet sitt. Normalt skal man være garantert ny summetone innen klokken 16 arbeidsdagen etter at feil er meldt. Nå trenger Telenor to dager på seg. I enkelte tilfeller kan det ta enda lengre tid, noe Harry Frøysland på Straume har fått erfare. Han har vært uten telefonforbindelse siden onsdag kveld, og er i ferd med å gå på veggene over det han oppfatter som særdeles slett kundebehandling fra Telenor.

— Først er det nesten umulig å komme gjennom til dem. Så blir man satt hit og dit og land og strand rundt, uten å komme noen vei. Ikke ringer de tilbake når de skal, og ikke er det mulig å få beskjed om hva som foregår, forteller Frøysland.

Han ble først fortalt at det var en alvorlig linjefeil som gjorde at verken fasttelefon eller dataforbindelsen virket. Etter et par dager ble det så slått fast at hele ISDN-boksen hans måtte være slått ut. Frøysland brukte deretter mye tid på å skaffe og så prøve å montere en ny ISDN-boks. Det var ikke videre vellykket.

— Jeg ble lovet at jeg skulle bli kontaktet av montør mandag morgen. Det endte med at jeg selv måtte ringe til dem. Det siste er at jeg skal bli oppringt i dag, forteller Frøysland.

Informasjonssjef i Telenor ASA Vest, Lars Hauge, skjønner at Frøysland opplever situasjonen som problematisk.

— Generelt er det slik at det vil være mye feil på telenettet i perioder etter tordenvær. Når dette skjer i ferietiden, klarer vi ikke alltid å rette feilene så fort som ønskelig. Dette må vi bare beklage, sier Lars Hauge.