• Vi trenger fortsatt en egen lov som regulerer eierskap av mediene i Norge. Dagens ordning med tre store aktører synes jeg fungerer bra, sa kulturminister Anniken Huitfeldt tirsdag morgen.

Da mottok hun en utredning om hvordan mediene kan eller bør reguleres i fremtiden, etter mange år med store endringer, både teknisk og strukturelt. Rapporten konkluderer med at dagens begrensninger av nasjonalt eierskap på 1/3, fortsatt skal fastesettes i loven. Men på lokalt nivå kan eierskapet reguleres i forskrifter, utarbeidet av Medietilsynet, foreslår rapporten.

Også elektroniske medier, som nettaviser, bør etter utvalgets mening reguleres på samme måte som aviser, radio og fjernsyn. Altså ingen egen begrensning av denne virksomheten.

Lov kommer

Arbeidsgruppen som kommer med forslagene har tre medlemmer, en jurist, en medieviter og professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Til tross for ulik bakgrunn har de skrevet seg sammen, uten noen dissens.

Kulturminister Huitfeldt sa da hun mottok innstillingen, at den kommer som et vedlegg til det lovforslaget hun snart skal sende ut på høring. Statsråden ville ikke kommentere mye av det hun hadde hørt, bortsett fra at nasjonale begrensninger av eierskap ska bestå, og at det fortsatt skal være en lov om medieeierskap i Norge.

— Det er politiske krefter som vil overlate dette til Konkurransetilsynet. Det vil ikke jeg, sa Anniken Huitfeldt.