Flere riks— og fylkesveier var tirsdag formiddag stengt som følge av ras som gikk søndag. Noen veier er stengt på grunn av flom, mens en tredje gruppe er stengt som følge av uvær. Snø og vind har gitt umulige kjøreforhold på flere fjelloverganger.

— I tillegg til dette har vi hatt problemer med vogntog som har vært dårlig skodd, og som har sperret viktige riksveier i opptil seks timer, sier informasjonsrådgiver Wiggo Kanck ved Statens vegvesen regionkontor for Midt-Norge.

Med sommerdekk

Han sier det spesielt er utenlandske vogntog som tar sjansen på å kjøre på sommerdekk. I midten av november kan det være et sjansespill. De siste dagene har viktige veier som riksvei 60 Åndalsnes-Dombås og riksvei 70 Sunndalsøra-Kristiansund vært sperret i timevis fordi vogntog har kjørt seg fast og sperret for all trafikk.

Vegdirektoratet skal tirsdag drøfte det økende problemet med dårlig skodde vogntog.

Sogn og Fjordane I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane var over 30 riks- og fylkesveier stengt av ras mandag.

Tirsdag var dette tallet skrumpet inn til to riksveier og en fylkesvei i Sogn og Fjordane.

Riksveiene er riksvei 5 Skei-Lundebotn, som ventes åpnet onsdag, og riksvei 55 Høyanger-Balestrand, der det er satt opp ekstraferje.

— Ryddingen på riksveien mellom Høyanger og Balestrand starter ikke før politiet har avsluttet søket etter den savnede bilføreren, opplyser senioringeniør Kjell Kvåle ved Statens vegvesen, region Vest.

Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal var den sterkt trafikkerte riksvei 62 Jordalsgrenda-Øksendal fortsatt stengt tirsdag morgen, men seksjonsleder Ivar Hol i Statens vegvesen håpet å kunne åpne veien i løpet av tirsdag. Riksvei 62 er en viktig forbindelse mellom Molde og Trondheim.

Bygda Eikesdal i Møre og Romsdal er fortsatt fullstendig uten veisamband, og Hol vet ikke om det lar seg gjøre å åpne veien til bygda i løpet av tirsdag.

Riksvei 63 Geiranger-Langevatn blir ikke åpnet denne uken, mens riksvei 60 Sykkylven - Stranda og riksvei 665 Norangsdalen trolig blir åpnet tirsdag.

Hordaland og Trøndelag

I Hordaland er fylkesvei 302 mellom Vallavik og Djønno stengt på grunn av flom.

I Trøndelag er riksvei 65 Svorkmo-Storås stengt på grunn av ras. Der er også riksvei 70 over Gråura midlertidig stengt for større kjøretøy, og fylkesvei 512 Vognhild-Nerskogen er midlertidig stengt på grunn av uvær.

Den gjennomgående bilveien gjennom Vestlandet, E 39 Kyststamveien, ser nå ut til å være helt uten stengte punkter gjennom alle fylkene på Vestlandet.