Det viser en ny undersøkelse fra Helse Bergen.

Flere tusen personer i Bergen ble rammet av parasittsykdommen i 2004. I går ble resultatene fra en undersøkelse av over 1200 Giardia-tilfeller publisert.

– Våre funn viser at svært mange fortsatt er utmattet av sykdommen, to år etter at de fikk plagene, sier seksjonslege Nina Langeland ved Haukeland Universitetssykehus. Hun er en av forskerne bak undersøkelsen.

Ikke som ventet

41 prosent av de undersøkte hadde problemer med utmattethet.

De nye resultatene betyr at Giardia har ettervirkninger forskerne tidligere ikke har vært klar over. Utbrudd fra parasitten er en svært vanlig sykdom verden over.

– Tidligere har mageplager og diaré vært de kjente plagene. Men når vi stilte spørsmål om det, fikk vi høre fra mange pasienter at det som virkelig plaget dem, var en ufattelig trøtthet, sier Langeland.

Det er overraskende, mener hun.

– Verken de eller vi forventet at de skulle ha slike symptom, sier Langeland.

Nær like mange rapporterte om de forventede mageplagene – til sammen 38 prosent. I svært mange av tilfellene var pasientene både utmattet og hadde magesyke.

På grunn av de overraskende funnene, holder forskerne på å kontrollere resultatene gjennom en ny studie. En kontrollgruppe og flere spørsmål skal gjøre at forskerne får sikret resultatene.

– Det blir neppe noen store overraskelser, men det vil gjøre oss enda sikrere, vitenskapelig sett, sier Langeland.

– Hjelper for erstatning

Hun tror at funnene vil gjøre det enklere for pasientene å bli trodd. Over 500 personer har søkt erstatning etter utbruddet av tarmparasitten.

– Mange pasienter er blitt beskyldt for å overdrive plagene for å få erstatning. Men da de kom til oss, visste de ikke at utmattelse var blant symptomene. Da burde de heller lest seg til at mageproblemer var den typiske plagen, sier Langeland.

Ifølge NRK Hordaland er det fortsatt rundt 40 saker som ikke er avgjort. Noen av dem vil trolig havne i retten.

Siren Pareto er advokat for mange av ofrene. Hun mener de nye funnene styrker saken for hennes klienter. De kan nå vise til en sammenheng mellom smitten og utmattelse – uten å bli beskyldt for latskap.

– Det vil alltid være slike påstander i erstatningssaker, men i denne saken tviler jeg på at det er tilfellet. Man går ikke syk i fire og et halvt år for en liten erstatningssum fra forsikringsselskapet, sier hun til NRK.

SMITTEKILDEN: Det var vann fra Svartediket som forårsaken epidemien.