I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 skrytes det av en økning på en halv milliard kroner til barnehager, hvorav 360 millioner skal gå til prisreduksjon for barnehageplassene. Det er nok til å fryse prisen på dagens nivå, nemlig 2330 kroner og det er ifølge regjeringen verdt å skryte av.

”Siden regjeringen tiltrådte i 2005 har maksimalprisen blitt redusert med over 12.500 kroner per barnehageplass per år”, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Men i den rødgrønne regjeringens tiltredelseserklæring, den såkalte Soria Moria-erklæringen, er lovnadene noe annet. Der ble det lovet en makspris på 1750 kroner (2005-kroner).

Ifølge SSB har prisstigningen fra gjennomsnittet for 2005 til og med august 2011 vært på 12,4 prosent (dette er basert på den såkalte konsumprisindeksen (KPI). Målet skulle vært innfridd allerede i 2007.

Skulle regjeringen innfridd løftet sitt om maksimalpris i 2012, riktignok fem år senere enn lovet, måtte skulle prisen for en barnehageplass neste år ligge på litt under 1970 kroner i måneden, altså 360 kroner mindre enn i budsjettforslaget. En slik pris ville utgjort rundt 4000 kroner mindre i året for en familie med ett barn i barnehagen.