Men ingen vil si noe om med når det blir gratis mat til barna i den norske grunnskolen. Elevene på videregående er det ingen planer for.

Utvalg i gang

Imidlertid er det opprettet et arbeidsutvalg, under ledelse av ernæringsprofessor Knut-Inge Klepp ved UiO. Utvalget skal utrede forskjellige modeller for skolemat i grunnskolen.

– Vi ser definitivt til Sverige og Finland for å lære noe av dem. De har lange tradisjoner med skolemat. Men vi er også interessert i hvordan dette gjøres i land lenger sør, som f.eks Italia og Frankrike, sier Klepp.

Klepp vil ikke si noe om hva som blir konklusjonen når resultatene skal presenteres i juni.

– Et varmt måltid om dagen er nemlig bare ett av mange forslag som vurderes. Andre løsninger kan for eksempel være gratis frukt eller melk, oppgir ernæringseksperten.

Appellerer til kommunene

Statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet vil ikke spekulere i når en ordning med gratis skolemat kan komme i gang, eller hva ordningen vil gå ut på.

– Vi må vente til resultatet av arbeidsgruppens arbeid. Men inntil videre er det anledning for kommunene til å innføre egne skolematordninger. Det vil jeg oppfordre alle som har mulighet til å gjøre, sier Rugtvedt.

Arbeidsgruppen har kun fått mandat til å vurdere skolematsituasjonen i grunnskolen.

– Hva med elevene i den videregående skolen? Skal ikke de få noe å spise?

– Vi har besluttet å prioritere de yngste i første omgang. Så får de eldre komme i annen rekke, sier statssekretæren.