Vannprøvene viser nå ingen tegn på parasitter, ifølge en pressemelding fra Bergen kommune. Nye prøver ble tatt tirsdag, og resultatene vil foreligge tidlig i neste uke.

Mattilsynet, Helsevernetaten og Vann og avløp er enige om å ta den tid som er nødvendig før en kan være sikre på at vannet fra Svartediket er trygt å drikke.

Sjekker kloakkledninger

Arbeidet med å kontrollere og utbedre feil og mangler på offentlige og private kloakkledninger i området Knatten, Starefossveien og Lille Starefossveien fortsetter. Ledninger som ligger i eller like i nærheten av nedbørsfeltet for Svartediksvannet blir prioritert.

Kloakkanlegget på Ulriken er stengt og har ingen avrenning til nedbørsfeltet i dag. De avsluttende undersøkelsene av kloakkanleggene ved Mulevassdraget gjenstår.

1000 syke

I tiden etter at kokepåbudet ble innført den 4. november er antall registrerte syke gått kraftig ned. Pr. 29. november er det totale antallet ca. 1000.

Av dem som i utgangspunktet har fått Svartediksvann i kranen hjemme eller på jobben, kan mange fortsatt ha smitten, uten å være syke. Det ser fortsatt ut til mengden vann man har drukket, kan være utslagsgivende for om man blir syk eller ikke.

Tilfellene som registreres nå er mer diffuse, ifølge kommunen.

Påbudet overholdes

Etter kontrollene på serveringssteder i forrige uke, er Mattilsynets folk rimelig sikre på at kokepåbudet overholdes, og at kontrollen med vannforbruket er god.

Hvis du lurer på om kokepåbudet gjelder stedet der du bor, kan du sjekke den oppdaterte gatelisten på Bergen kommunes nettsider om Giardia.