Myndighetene tør ikke å friskmelde drikkevannet riktig ennå. Det kom frem på en pressekonferanse i Helsevernetatens lokaler tirsdag.

Siden kokepåbudet ble innført 4. november, har mange tusen bergensere i Bergen sentrum vært nødt til å koke alt drikkevann.

Trolig er flere tusen bergensere blitt syke etter å ha drukket vann infisert av Giardia-parasitten fra Svartediket. Drikkevannet forsyner vanligvis 60.000 innbyggere med drikkevann, men antallet er nå redusert til om lag 7000. De fleste husstander er nå koplet om til andre drikkevannskilder.

Den fullstendige listen over hvilke gater kokepåbudet gjelder i, finner du på Bergen kommunes nettsider.

Før kokepåbudet oppheves, vil Vann— og avløpsavdelingen gjøre ferdig utbedringene av offentlige og private vannledninger i området rundt Svartediket.

Giardia-utbruddet fortsetter

Det ble registrert 30 nye tilfeller av Giardia-smitte tirsdag. De fleste av disse har vært syke en tid, men det meldes også om noen som er blitt syke så sent som 20. november.

— Dette betyr at utbruddet fortsatt pågår, og det bekrefter at vi fortsatt først og fremst må ta hensyn til helsen blant folk, understreker smittevernoverlege Øystein Søbstad.

Han har også mottatt meldinger om tilbakefall, og oppfordrer folk som blir syke igjen om å oppsøke sin fastlege på nytt. Helsevernetaten overvåker fortsatt situasjonen nøye fra dag til dag. Totalt er det registrert 1050 tilfeller av giardia-smitte hittil, men det reelle antallet smittede er trolig langt høyere.

Ingen tegn til parasitter

Vannprøvene som er tatt i forrige uke viser ingen tegn til Giardia. Siden 12. november har det ikke vært registrert aktive Giardia-parasitter i vannet fra Svartediket.

Slik er status for arbeidet med kloakkanleggene ved drikkevannskilden, ifølge en pressemelding fra kommunen:

  • Ulriken: Det er ingen muligheter for nye kloakktilførsler etter at toalettanlegget ble stengt av Helsevernetaten 15. november. Myndighetene har krevd at toalettanlegget ikke skal åpnes før det er dokumentert tett og i forskriftsmessig stand. Rørleggerarbeid pågår, og arbeidet antas å ta en ukes tid. Vann- og avløpsetaten har dessuten bedt om grundig dokumentasjon på hvordan septiktanken tømmes, og hvordan den sist ble tømt.
  • Mulenvassdraget: Overføringen av vann herfra til Svartediket har vært stengt siden 5. oktober.
  • Knatten: Her foregår utbedring av offentlige og private avløpsledninger, inkludert en rekke stikkrenner. Onsdag 8. desember begynner arbeidet i Lille Starefossveien; dessuten vil en foreta arbeid på private anlegg og overvannsledningen like ved veien langs Svartediket. De mest kritiske av ledningene i området vil være utbedret i løpet av en ukes tid.

Om en ukes tid vil myndighetene igjen vurdere om kokepåbudet kan oppheves. Kokepåbudet vil bli opphevet når:

  • Tilførselen fra mulige smittekilder er fjernet
  • Epidemien er under kontroll
  • Vannprøvene er tilfredsstillende
<b>SYNDEREN:</b> Dette er parasitten giardia lamblia, som har gitt flere tusen bergensere diaré.