De fant ingen synlige mangler ved glasset, glasskonstruksjonen eller metoden for innramming.

Ekspertene vurderer også sannsynligheten for nye glasseksplosjoner som liten, uten noe støter borti glasset. Derfor blir sikringstunnellene fjernet i dag.

Byggforsk skal også foreta en teoretisk analyse av blant annet glassets styrke.

— Hva er sannsynligheten for at man aldri finner noen forklaring på at taket knuste? - Det tør jeg ikke si, men det er ikke usannsynlig, sier prosjektleder Steinar Birkeland i Scandiaconsult.