Forskriften som Helse— og omsorgsdepartementet innførte i går slår fast at kommunen kan innføre odde- og partallskjøring innenfor den ytre bomringen i Bergen.

Det er nok med en «overhengende fare» for at de nasjonale grenseverdiene for luftforurensning kan bli brutt, så står kommunen fritt til å innføre begrensninger på personbiltrafikken.

Men kommunen hadde håpet at forskriften skulle gå lenger enn som så.

— Vi ønsket oss at det også kunne ilegges gebyr ved brudd på forskriften. I denne omgang har vi ikke fått til dette, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Årsaken er at forskriften må hjemles i veitrafikkloven før en gebyrordning kan komme på plass. En slik endring krever at saken fremmes gjennom en kongelig resolusjon, som må vedtas av Kongen i statsråd - i praksis av regjeringskollegiet.

— Vi så det som presserende viktig å få på plass en forskrift i dag. Skulle vi hjemlet den i veitrafikkloven ville det vært en mer omfattende prosess. Samferdselsdepartementet har sagt at det trenger litt mer tid på dette. Vi jobber videre medsaken i neste uke, skriver statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Vil ikke bøtelegge Også gårsdagens forskrift slår fast at brudd på innførte kjørerestriksjoner kan straffes med bøter. Men det blir altfor vanskelig i praksis, ifølge Mæland.

— Å ilegge bøter er upraktisk og lite hensiktsmessig. Det vil kreve at bystyret møtes og krever offentlig påtale i hver enkelt sak. Det innebærer også innføring i bøteregisteret og trussel om fengsel, sier byrådslederen.

Hun sier at også politiet har vært negative til en slik løsning.

Politiinspektør Rune Solbakken, leder for Bergen sentrum politistasjon, bekrefter at politiet foretrekker gebyr langt foran forelegg.

— Det er lettere å håndheve og kontrollere dersom gebyr blir sanksjonsmuligheten. Forenklet forelegg eller anmeldelse vil kreve mer ressurser, sier han.

Ifølge Solbakken finnes det tre nivå av sanksjonsmuligheter:

  • Gebyr. Ilegges på stedet av politiet. Man kan klage.
  • Forenklet forelegg. Ilegges på stedet av politiet. Man kan nekte å vedta forelegget. Da må det skrives en anmeldelse av en politijurist og et vanlig forelegg. Nekter man å vedta det også, blir det straffesak i tingretten. En dom der kan ankes.
  • Anmeldelse og vanlig forelegg skrevet av jurist. Vedtas det ikke, kan det bli straffesak i tingretten, med ankemuligheter. De to siste variantene kan være betydelig mer tidkrevende for politiet enn gebyr.

— De som får et forelegg havner dessuten i bøteregisteret. Det kan i noen tilfeller få konsekvenser for visumsøknader og førerkort. Slik er det ikke med gebyr. En bot er straff, det er ikke gebyr, sier han.

Mer klarvær i vente Det viktigste med gårsdagens forskrift er ifølge Mæland at ingen heretter kan så tvil om kommunens rett til å innføre kjørebegrensninger.

— I januar brukte vi kommunehelseloven. Det ble da stilt spørsmål ved om vi hadde hjemmel til dette, sier Mæland.

Bergen kommune regner med at luftkvaliteten i Bergen vil være god gjennom helgen. Men mandag tar trafikken seg opp igjen, og det er meldt minusgrader, sol og lite vind i hele neste uke.

— Fra mandag vil det bli sambruksfelt langs motorveiene både fra nord og vest. Dessuten blir det satt opp ekspressbusser fra Åsane Senter til sentrum i rushtiden. Fra Bergen vest er det ikke planlagt ekspressbusser, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Ekspressbusser fra Lagunen er allerede i rute.

— Vi øker også innfartsparkeringen, og nå trenger ikke folk tenke på oblater, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, næring og klima.

Les hele forskriften her.

TRAFIKKHJEMMEL: Helseministeren har gitt Bergen kommune lov til å bruke kjørerestriksjoner ved «Overhengende fare» for helseskadelig luft. Arkivfoto: Vegar Valde