Seks til åtte hustander i Breiviksbakken i Sandviken var fortsatt uten innlagt vann lørdag ettermiddag. De måtte hente vann fra vanntanker.

Nesten 100 år gamle

— Vi har problemer med å få tettet rørene som lekker. De er nesten 100 år gamle, og kurante deler er ikke å få tak i. Vi prøver å mikse noe sammen, men det er så trangt at vi har problemer, sier Geir Helleseth, vakthavende på Vann- og avløpsseksjonens vakttelefon i Bergen kommune.

Han kan ikke si noe om når lekkasjen bli tettet og vannet kommer tilbake.

Vannledningen som sprakk i Sandviksveien torsdag kveld, og som gjorde omtrent 100 husstander vannløse, ble reparert natt til lørdag.