EIVIND L. TOMREN

Frps gruppeleder Liv Røssland avviser at Frp er på glid i bybanesaken. Høyre-leder i Bergen, Torbjørn Hansen, utelukker likevel ikke at Høyre og Frp kan samarbeid i et fremtidig borgerlig flertallsbyråd.

— Jeg mener et samarbeid med Frp fortsatt er høyst aktuelt, men da må vi avklare de politiske hovedlinjene. Vi er optimistiske på å finne løsninger, sier Hansen.

Uenighet om Bybanen kan være temaet som gjør at det ikke blir mulig å danne et borgerlig-flertallsbyråd

— Transportpolitikken er komplisert. De fleste partiene er enige men Frp går imot. Jeg mener vi må holde fast ved de vedtak som er gjort angående en forlengelse av Bybanen.

KrFs ordførerkandidat Filip Rygg stilte i går et ultimatum om forlengelse av Bybanen for å kunne samarbeide med Frp.

Hansen mener Frp må være villig til inngå kompromisser om det skal bli enighet i Bybanesaken.

— Det blir jo veldig hypotetisk, men jeg tror større partier som vil delta i et byråd, må belage seg på å inngå kompromisser. Det blir vanskelig å kjøre et solospill når man sitter i et byråd. Håndteringen av bybane spørsmålet kan bli en utfordring i eventuelle forhandlinger etter valget. Men man har jo funnet gode løsninger tidligere, og jeg er optimistisk på å finne gode løsninger på dette spørsmålet også. Høyre vil selvfølgelig stå fast på de vedtak og forpliktelser som allerede er vedtatt i bergensprogrammet.

Hansen sier til slutt at det er vanskelig å se for seg et parti i byrådet som sier seg uenig i hele transportpolitikken i Bergen.

— Transportpolitikken en langvarig prosess som byrådet jobber med. Jeg mener at det er vanskelig å se for seg at et parti melder seg ut av hele tematikken. Det vil være praktisk vanskelig om man skal sitte i et byråd.