Bjørgvin bispedømmeråd har vedtatt å opprettholde det økonomiske spleiselaget med Kirkens Bymisjon til den spesielle prestetjenesten som Thor Brekkeflat driver i Bergen sentrum.

Bispedømmerådet dekket halvparten av Brekkeflats lønn neste år.

Arkivfoto: BT