Åsabu og bystyremedlem Kjersti Toppe (Sp) er skuffet over byrådspartiene som nylig stemte ned hennes forslag om en egen tiltaksplan for bydelen.

Forslaget hennes handler om å følge opp de mål som allerede er nedfelt i kommunedelplanen for Åsane sentrale deler.

— Denne ble vedtatt i forrige bystyreperiode. Det er en veldig god plan som det var tverrpolitisk enighet om, forklarer Kjersti Toppe.

Byggeklosselementer

Planen handler om å styre utviklingen av Åsane sentralt bort fra dagens kjøpesenterområde og frem mot et fullverdig bydelssentrum.

— 20. august uttalte daværende byråd for byggesaker Lisbeth Iversen til BA at den store mengden av enkeltsaker hadde fått byrådsavdelingen til å miste oversikten over totalbildet. Kort tid etter fulgte daværende byggesakssjef Petter Wiberg (nå konstituert kommunaldirektør for byggesaker) opp med å si at han ikke var stolt over det som har skjedd i Åsane.

Også bystyremedlem og åsabu Dag Skansen (H) har uttalt seg. «Jeg er ikke villig til å diskutere noen nye byggeklosselementer i Åsane før vi har fått en plan for hele bydelen» sa han i et intervju med Åsane Tidende like etter valget.

Ble nedstemt

Kjersti Toppe ba derfor byrådet om to ting: Å legge frem sak om bydelsutvikling i Åsane, og at alle dispensasjonssøknader inntil slik plan foreligger legges frem for bystyret.

— Jeg hadde ikke ventet at alle ville stemme for det siste forslaget mitt, men trodde bystyreflertallet ville gå inn for en egen plan om byutvikling i Åsane.

— Hva ble resultatet?

— Byrådspartiene stemte mot at vi skulle ta forslagene opp til behandling.

Svikter Åsane

Kjersti Toppe er skuffet over at de tre byrådspartiene stoppet forslagene hennes.

— Åsane er et pressområde, med mange kommersielle aktører som ønsker å styre utviklingen. Reguleringsplanen for sentrumsområdet er god, men det hjelper ikke når det hele tiden blir gitt dispensasjoner fra denne. Byrådet burde nå samlet trådene i forhold til alle enkeltutbygginger, og sett hva som må til for å begrense skadene. Den praksis som har vært til nå, er uakseptabel.

BYRÅDET SVIKTER ÅSANE: - Det nye byrådet mangler vilje til å ta politiske grep for å styre byutviklingen i Åsane, sier bystyremedlem Kjersti Toppe (SP).
Magne Hafskor