Mandag fant BiRs folk 500 kilo svært giftige kjemikalier ulovlig hensatt i det ulåste avfallsmottaket ved Åsane brannstasjon. Nærmeste nabo til avfallsstasjonene er en barnehage. Torsdag kveld sto døren til avfallsstasjonen fortsatt på vid vegg. Stikk i strid med det BiRs administrerende direktør Steinar Nævdal hevdet overfor Bergens Tidende i går ettermiddag.

— Dette skal det nå etter det jeg får opplyst være ordnet opp i, sier han.

Står ulåst

BT besøkte i går alle de til ubetjente avfallsstasjonene i Bergen. Ved seks av stasjonene måtte nøkler hentes og leveres på bensinstasjonen der avfallsstasjonen var plassert. Ved en bensinstasjon, Shells stasjon i Storetveitveien, ble mottaket låst opp om morgenen og stengt om kvelden når bensinstasjonen stengte.

Ved de tre mottakene som står ved henholdsvis Åsane Brannstasjon, Laksevåg Brannstasjon og Arna Brannstasjon var det enklere å komme til. I Åsane er døren åpen, ved Laksevåg og Arna henger nøkkelen ved siden av døren.

Her er det mulig for barn å komme seg inn og skade seg i kontakt med farlige kjemikalier, bilbatterier, syrer og løsemidler.

Ulåst i lange tider

— Dette er ikke i tråd med regelverket. Stasjonen skal stå avlåst, sier Nævdal.

Det fremgår også tydelig av Spesialavfallsforskriftens paragraf 5, som pålegger alle som er i besittelse av spesialavfall et ansvar for at avfallet oppbevares og lagres slik at det ikke medfører fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Trass i dette har avfallsstasjonen i Åsane stått ulåst i lange perioder, etter det BT fikk opplyst på Åsane Brannstasjon tirsdag. Og det foreligger heller ingen avtale med brannvesenet om tilsyn med avfallsstasjonene. Den opprydning og det tilsyn som foregår, skjer på frivillig grunnlag.

Betydelig risiko

En analyse av risikoen som ble foretatt av Norske Renholdsverkers Forening i 1998, viser at avfallsstasjonene har en for høy risiko når det gjelder skade som følge av barns lek, ungdom på jakt etter løsemidler og sabotasje.

De to viktigste tiltakene for å redusere denne risikoen er å sørge for at miljøstasjonen til enhver tid er låst, og sørge for tilfredsstillende tilsyn med stasjonene og avfallet som er levert.

— Jeg regner med at vi kan komme til en avtale med brannvesenet om tilsyn med det aller nærmeste, sier Nævdal.

Avveining

Han mener det ikke må bli så vanskelig å komme til avfallsstasjonene at innbyggerne velger ikke å bruke dem.

— Her må det skje en avveining mellom tilgjengelighet og sikkerhet, sier han.

Brannsjef Helge Eidsnes sier til BT at han er innstilt på å komme til en avtale med BiR.

— Disse stasjonene ble plassert på brannstasjonene den gang Renholdsverket var en del av Bergen kommune. Men det ble aldri inngått en skriftlig avtale om tilsyn. Slik brannvesenet ser det, har vi ikke noe ansvar for stasjonene.

Men Eidsnes er enig i at det ikke kan fortsette på denne måten.

— Vi skal møte BiR og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Da regner jeg med at vi kommer frem til en avtale. Men jeg vil advare dem som tror at alle problemer dermed er løst. Det vil fortsatt være ubetjente stasjoner, selv om publikum får utdelt en nøkkel. Vi risikerer fortsatt at folk leverer fra seg avfall som ikke hører hjemme på stasjonen. Men vi vil unngå at stasjonene er åpne for barn.

PÅ VID VEGG: Avfallstasjonen for miljøavfall ved Åsane Brannstasjon står fortsatt åpen. Her har uvedkommende adgang døgnet rundt.
Foto: Knut Strand