Statsadvokat Erik Stolt Nielsen kunne i går fortelle Bergen tingrett at det ikke blir noen London-tur. Fra Uppstrøms lege er det kommet klar melding om at Uppstrøm ikke kan være vitne. Det vil øke hans mentale stress, og sette ham langt tilbake, i følge legen.

Retten har hatt inntrykk av at Uppstrøm er innlagt og behandles på en klinikk i London.

Senere på dagen kunne advokat Stein Pettersen, som vitne, fortelle at han hadde bekjente som hadde møtt Uppstrøm på gaten i London i forrige uke.

— Så han kan ikke være sykere enn det, kommenterte Pettersen på spørsmål fra Staff.

Stein Pettersen var Helge Stokkes advokat da Uppstrøm og Carl Fredrik Seim kjøpte Mjellem & Karlsen i 2002. Han hadde da jobbet sammen med Stokke i Mjellem & Karlsen-systemet siden 1985.

Det var også han som hadde bekreftet at det var laget et gjeldsbrev som sikkerhet for irregulære uttak, fra Mjellem & Karlsen, på til sammen 58 millioner kroner. Dette skulle ha skjedd umiddelbart etter et møte i Oslo 8. mai 2003 - da Carl Fredrik Seim, Tor Arne Uppstrøm og Paleums styreformann, Bertram Vedeler, måtte stå skolerett for sine handlinger.

— Det var tre slagne herrer, de la alle kortene på bordet, og det var full enighet om at det skulle lages et gjeldsbrev der Paleum påtok seg ansvar. I tillegg sikringsdokumenter fra Seim og Uppstrøm.

Dagen etter skulle papirer leveres til advokatfirmaet Bahrs kontorer i Oslo.

Kort tid senere bekreftet Pettersen på e-post at gjeldsbrevet var innlevert undertegnet. Det samme gjorde Frode Hoff som var sjef ved Mjellem & Karlsen og en advokat hos Bahr. Ingen vet bakgrunnen for at dette ble sagt, men alle trodde i det minste at gjeldsbrevet var en realitet.

Bertram Vedeler og direktør Svein Seljord i Paleum har sagt at det aldri ble laget noe gjeldsbrev. Ved gjennomgang dagen etter møtet på Paleums kontor, fant de det ikke riktig å la Paleum ta ansvar for poster til Uppstrøm og det franske datterselskapet.

Denne forklaringen har Seims forsvarer, Trygve Staff, vanskelig for å feste full lit til. Han antyder til stadighet at gjeldsbrevet må ha blitt undertegnet - og senere forsvunnet.