Rapporten fra SMM konkluderer med at metoden gir tilfredsstillende resultat og dermed er å se på som en etablert behandlingsform også i Norge.

Bergens Tidende skrev i høst om Kari Apeland som var den siste som skulle få denne typen operasjon i Norge. Apeland har nettopp gjennomført en vellykket operasjon i Førde, og er fortsatt pasient ved sykehuset.

Nå får sykehuset i Førde penger til å fortsette operasjonene. Styret i Helse Vest skal på styremøte i februar vurdere å gi tilbudet formell status som regionfunksjon. Det vil i tilfelle bety at all behandling i regionen skal foregå i Førde.

Fedmeoperasjoner er en høyspesialisert behandlingsform ved ekstrem overvekt. Det er en omfattende behandling som krever tett oppfølging av pasienten både før og etter inngrepet.

Dessuten er det en betydelig risiko for komplikasjoner ved slike operasjoner. Det var grunnen til at Helse Vest ba SMM om å vurdere det medisinske grunnlaget for kirurgisk behandling av sykelig fedme.

Problemet er finansieringen.

— Kostnadene ved operasjonene er langt høyere enn det som blir dekket av staten. Vi vil derfor diskutere finansieringen med Helsedepartementet.

Helse Vest vil likevel bære merutgiftene i en overgangsperiode, sier Helge Bryne i Helse Vest.

For Helse Førde er avgjørelsen en fjær i hatten. For pasientene betyr avgjørelsen at de ikke lenger må reise til utlandet for å få utført fedmeoperasjoner.

FLERE OPERERES: I fjør høst var det fare for at Kari Apeland ville være den siste som fikk utført fedmeoperasjon i Norge.<p/> ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH