Med nesten halvparten av stemmene opptelt får Høyre 35,3 prosent av stemmene, en framgang på over 8 prosentpoeng. Det gjør Høyre til den suverent største partigruppen i bystyret.

Arbeiderpartiet har en framgang på vel 5 prosentpoeng, og får oppslutning fra 29,2 prosent av stemmene. Men de er langt unna å rokke ved det borgerlige flertallet.

Samtidig går Fremskrittspartiet drastisk tilbake. Frp får 11,7 prosent av stemmene, en tilbakegang på nesten 9 prosentpoeng. Dersom det blir det endelige resultatet, vil Frps bystyregruppe bli halvert, fra 14 til 7 representanter. Høyre vinner like mange plasser som Frp taper, og får en gruppe på 25 representanter.

Høyre, Frp og KrF har styrt Bergen de siste fire årene. Framgangen for Høyre og tilbakegangen for Frp kan det gi endringer i maktfordelingen mellom de tre partiene.