Flere dager etter at Autopass-ordningen ble innført, har det vært bilkøer i morgenrushet på nordre innfartsåre helt ut til Eidsvågtunnelen.

Overingeniør Reidun Instanes i Statens vegvesen forteller til Bergens Tidende at det er flere grunner til at dette.

— Trafikken er så stor på denne riksveien, at det skal lite til før det hoper seg opp med køer om morgenen, sier hun.

— Vi ser at mange bilister nøler når de skal passere Autopass-stasjonen ved Sandviken sykehus. Noen ser etter lyssignalet, andre ser seg rundt, og noen kjører forsiktig fordi veibanen ikke er ordnet etter at vi rev de kasserte bompengebodene. I sum gjør dette at trafikken går tregt akkurat her, og det forplanter seg utover Helleveien, sier hun.

— Når vær og temperatur tillater det, skal vi rydde veibanen og asfaltere bedre vei forbi Autopass-stasjonen. Innen den tid vil også bilistene bli mer vant med det nye systemet. Alt dette vil ventelig gjøre sitt til at trafikken vil gli raskere enn i dag og at køene blir mindre på nordre innfartsåre om morgen, sier Instanes.

— Noen reagerer på at det står blått informasjonsskilt med oppfordring til bilistene som kommer opp fra Nyhavn og skal inn på nordre innfartsåre til ikke å stoppe, mens de like etter møter et vikepliktskilt. Har dere vurdert faren for at dette kan skape farlige situasjoner?

— Ja, det har vi. Det er ikke uvanlig at man i en 50-sone møter flere trafikkskilt på en så kort strekning som her, ca. 20 meter. I forhold til før, er det en forbedring i og med at bilistene slipper å krysse et kjørefelt slik de måtte før for å betale i innkrevingsboden. Men vi er ikke ferdige med påkjøringsfeltet. Det har trukket i langdrag å bli enige med grunneierne for å kunne bygge akselerasjonsfeltet vi har planlagt. Når det er ferdig, vil påkjøringen fra Nyhavn bli bedre enn den er i dag, sier Instanes.

KØER: Kapasiteten på nordre innfartsåre er utnyttet til bristepunktet og det skal lite til for at det danner seg lange køer i morgenrushet i Helleveien også etter at Autopass-ordningen er innført. Dette var situasjonen i går morges.